Home Forums SharewareOnSale Deals Discussion Software Update PRO / Jun 11 2018 Reply To: Software Update PRO / Jun 11 2018

#11411715 Reply | Quote

Dragan

Ni po koju cenu ovo ne instalirajte.Dva puta mi komp windows 7 professional 64 bit zaribao na ovom programu.I plus nameće Norton anti virus iako imam Avast.Taj Norton se nije mogao ukloniti pa sam ceo program deinstalisao.Molim da se ovakve prevare spreče.