Home Forums SharewareOnSale Deals Discussion Hard Disk Sentinel Professional with free lifetime upgrades / Apr 16 2016 Reply To: Hard Disk Sentinel Professional with free lifetime upgrades / Apr 16 2016

#9025731 Reply | Quote

krzysztofikel

Witam .

Jestem samoukiem w obsłudze komputera i sam muszę poradzić sobie z obsługą.
Wiele programów testuję , a najłatwiejszy w obsłudze , intuicyjny ,
posiadający najwięcej przydatnych funkcji ,
Używam nadal od dawna ( poprzednie wersje ) Hard Disk Sentinel .
Jest to bardzo przydatny program ,
Korzystałem z innych aplikacji , ale żaden nie jest tak kompletny, łatwy w
obsłudze i intuicyjny jak ten ! Uwielbiam go i jestem pewien,
wielu użytkowników będzie cieszyć się też!
Bardzo łatwy w użyciu, zainstalowany szybko i ma wspaniałe narzędzia.
Szczególnie podoba mi się elementy nadzoru nad stanem dysku w tle ,
i ostrzeganie gdy coś niedobrego zaczyna się dziać z dyskiem.

Poza tym współpraca z deweloper Janos Mathe na najwyższym poziomie.
Szybko i profesjonalnie!! Bardzo miły i rzeczowy kontakt, szybka pomoc
i instalacja przebiegła bez jakichkolwiek problemów,
a dzięki przysłanym na e-mail linkiem o samouczka i pomocy ,
poznałem jak i na co zwracać uwagę w ustawieniach programu .

Z pełnym zaufaniem Polecam! “jest tak szybki że prędkość światła wpada w

kompleksy”,

krzysztofikel
——————————-
Hello . I am a self-taught computer user and I have to handle myself. Many programs
I test, and the easiest to use, intuitive, having the most useful features, I have been
using the Hard Disk Sentinel for a long time now (previous versions). This is a very
useful program, I have used other applications, but none is so complete, easy in
service and intuitive like this one! I love it and I’m sure Many users will enjoy too! Very
easy to use, installed quickly and has great tools. I especially like the elements of
disk state monitoring in the background, and warning when something bad starts to
happen with the drive. In addition, the cooperation with developer Janos Mathe at the
highest level. Quickly and professionally !! Very nice and in-kind contact, quick help
And the installation went through without any problems, And thanks to the tutorial
email and help email, I met how and what to pay attention to in the program settings.
With full confidence I recommend! “it is so fast that the speed of light falls into complexes”,

krzysztofikel