Sale has ended but you can still get this app.
Download encoding learn-2 Now

Description

AMAÇ:Hazırlık Öğrencileri KPDS,YDS,TOEFL gibi sınavlara hazırlanırken veya ingilizce öğrenirken,şüphesiz karşılaştıkları en büyük problem kelimeleri hafızada tutabilmektir.
Kelimeleri ezberlemek her öğrenci için oldukça zor bir durumdur.
Kelimeleri ezberlemeye çalışırken genelde bir sonraki gün unutulmaktadır.
Bilgisayar Mühendislik bölüm öğrencisi kendisi için geliştirdiği yöntem aynı zamanda bütün öğrenciler ve İngilizce eğitimi almak isteyenler için yeni bir Metot-Ürüne dönüşmektedir.
Peki Nedir Bu Metot:
Adından da anlaşılacağı gibi kodla öğren,yani kelimeyi kendi aklınızda kodlayarak hafızada kalıcı olmasını sağlıyoruz.
Bu uygulama sayesinde liste şeklindeki kelimelere harcadığımız zamanımızın büyük bölümü bize kalmaktadır Bu metotla kelimeleri hafızada tutma oranı liste yöntemine göre daha yüksek başarı sağlamaktadır.
Uygulama geliştirme detaylarını www.labdeveloper.net sitesinden takip edebilirsiniz.
Her uygulamada kodlanmış 100 kelime bulunur.
BU UYGULAMA NASIL ORTAYA ÇIKTI :
Bilgisayar Mühendislik Öğrencisinin kendisi için geliştirmiş olduğu metodu, Farklı mühendislik ve diğer bölüm öğrencileri üzerinde uygulaması ve bunun sonucunda olumlu tepkiler almasıyla Android uygulaması geliştirme kararı almasıyla ortaya çıkmış bir uygulamadır
LOGO'DAKİ RENKLERİN DİLİ:
Kırmızı --> Kelime
Yeşil --> Kelime anlamı
Mavi --> Hafızanda nasıl kodlanacağı
gibi anlamlar yüklenmiştir. OBJECTIVE: Prep Students KPDS, YDS, while preparing for exams such as TOEFL or English learning, without a doubt the biggest problem they face is to keep the words in the memory.
For each student to memorize words is a very difficult situation.
Usually the next day trying to memorize the words are forgotten.
Computer Engineering students of the department itself, the method developed at the same time for all students and for those who want to study English-products are converted to a new method.
So What is This Method:
As the name suggests, learn coding, ie, the word in your own minds, we're making a lasting memory by encoding.
With this application, in the form of a list of words that we spend the majority of our time is to stay us in this method the list of words in memory retention rate according to the method provides a higher success.
You can follow application development details www.labdeveloper.net site.
Each application contains 100 words encoded.
HOW IT APPEARS THIS APPLICATION:
Student of Computer Engineering has developed a method for himself, and other departments on students of different engineering applications and as a result, get positive responses by the decision of the Android application development is a practice emerged
In LOGO language of colors:
Red -> Word
Green -> Word meaning
Blue -> How to encode memory
meaning as have been loaded.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for encoding learn-2

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.