Sale has ended but you can still get this app.
Download Praktisk Medicin 2011 Now

Description

Denna Three Doctors – Praktisk Medicin 2011 applikation är utvecklad av MedHand Mobile Libraries.

En klassiker inom allmänmedicin, praktiserande läkare delar med sig av sina erfarenheter. Praktisk Medicin 2011 innehåller de närmare 1000 vanligaste frågeställningarna.
Allmänmedicinen har i dag att i ett mycket högt tempo hantera ett brett spektrum av symtom och sjukdomar. Samtidigt som branschen hela tiden får nya direktiv från omvärlden med synpunkter på hur prioritera och agera.

Vi vill här beskriva öppenvården utifrån dess eget perspektiv. Vi tror inte att allmänmedicinen enbart kan beskrivas som en sammansmältning av direktiv branschen får från SBU, LMV, Socialstyrelsen, Landstingsförbundet, SPRI, WHO, Medicinska Forskningsrådet och angränsande specialistföreningars konsensusrapporter. Vi tror att allmänmedicinen rymmer något mer, samtidigt som den har att just hantera informationen och direktiven från omgivningen - detta i en ström av ofta diffusa symptom. Vi ser att mycket av aktuell forskning inte har en oselekterad öppenvårdspopulation som grund för resultaten. Direkt överföring av resultaten och rekommendationerna till den öppna vården med dess specifika arbetsförhållanden och ofta multipelt sjuka patienter är därför inte given.

PM Praktisk Medicin är ingen medicinsk lärobok utan mer en "Kom-Ihåg-Lista"; ett Kompendium beträffande utredningar, differentialdiagnoser och behandlingsförslag relevanta för öppenvården och dess arbetssituation. Materialet är under många år och via många läkare insamlade erfarenheter och kunskaper som i PM Praktisk Medicin nu insamlats, strukturerats och hålls ständigt uppdaterat!
________________________________________________________

MedHand Mobile Libraries erbjuder en editionsbaserad applikation utan prenumeration eller årlig avgift.

MedHand är exklusiv partner med Oxford University Press, vi presenterar de senaste editionerna av deras medicinska handböcker över hela världen samt medicinska titlar av andra välkända utgivare som McGraw-Hill, Wiley, PharmPress, HealthPress, PDR Network, Läkemedelsverket med flera, för mobilt användande.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Praktisk Medicin 2011

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.