Sale has ended but you can still get this app.
Download Stop de negative tanker Now

Description

Sådan lærer du at tænke positivt og slipper for de negative tanker

Vil du gerne tænke mere positivt og på en helt automatisk måde glemme at tænke negativt?

Med hypnose er det muligt at ændre den måde vi tænker på, og det er hurtigt og enkelt at lære hjernen at tænke positivt i stedet for negativt, også selvom man har tænkt negativt i årevis og har svært ved at huske at tænke positivt.

Lydbogen Stop de negative tanker - tænk positivt! er lavet til dig der gerne vil ændre dine tanker og vaner - og i din dagligdag tænke mere positivt og være mere positiv overfor dig selv og andre mennesker. Lydbogen arbejder bl.a. med din underbevidsthed, så forandringen kommer naturligt og helt af sig selv.

Positivitet er genvejen til lykke, glæde og gode oplevelser - og i det øjeblik du lærer at tænke mere positivt, gør du automatisk mere og mere af det der er godt for dig.

Med lydbogen Stop de negative tanker får du simple teknikker der virker. Og så får du en stærk hypnose, som hjælper dig med at omprogrammere dit sind til at blive positivt og taknemmeligt.

Bliv mere positiv og lær at se det gode i livet og de oplevelser du har.

Stop de negative tanker - tænk positivt! tilbyder dig:
- Få ændret dit sind og tanker til at tænke positivt
- Lær at stoppe de negative tanker og skifte dem ud med positive
- Lær at få et realistisk OG positivt syn på verden, dine oplevelser og alt omkring dig

Lav en kæmpe forandring i dit eget liv i dag, og se det brede sig til alle de mennesker du har omkring dig - lær at tænke positivt! How do you learn to think positively and get rid of the negative thoughts

Would you like to think more positively and in a completely automatic way forget to think negatively?

With hypnosis it is possible to change the way we think about, and it's quick and simple to teach the brain to think positively instead of negatively, even if you have been thinking negatively for years and find it difficult to remember to think positively.

Audiobook Stop the negative thoughts - think positive! is made for you who would like to change your thoughts and habits - and in your daily life to think more positively and be more positive about yourself and other people. Audiobook works including with your subconscious mind, so change comes naturally and all by itself.

Positivity is the shortcut to happiness, joy and good times - and the moment you learn to think more positively, do you automatically more and more of what is good for you.

With audiobook Stop the negative thoughts you simple techniques that work. And then you get a strong hypnosis, which helps you to reprogram your mind to be positive and rewarding.

Be more positive and learn to see the good in life and the experiences you have.

Stop the negative thoughts - think positive! offers you:
- Get changed your mind and thoughts to think positively
- Learn how to stop the negative thoughts and replace them with positive
- Learn how to get a realistic AND positive view of the world, your experiences and everything around you

Make a huge change in your life today, and see it spread to all the people you have around you - learn to think positively!

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Stop de negative tanker

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.