Free!
Sale has ended but you can still get this app.
Download Now

Description

Translation Defense is a game for language learners. Currently you may revise:

• Japanese hiragana & katakana transcription (yōon, dakuten & handakuten)
• English to Polish word translation (500 pre-intermediate level words in different categories)
• Japanese to Polish word translation (60 absolute beginner level words—kana only, no kanji).

More languages and custom word lists are coming soon, so stay tuned!

•••

The City is under attack. The sudden and unprovoked attack came before we managed to fully integrate the Missile Defense System with the Radar. Therefore, we call upon you, to act as a middleman between the two. Translate the codes delivered by the Radar and input them into the Missile Defense System so that no enemy missile reaches its target.

Each time you fail to enter the correct answer on time, a part of the City is destroyed by the enemy missile. Look carefully at the explosion to catch a glimpse of the correct answer, because this missile will appear again (so you have a chance to repeat the words). Don't enter the answer, unless you're sure; when a missile detects your failed attempt, it flies faster.

•••
•••
•••

Translation Defense to gra dla osób uczących się języków obcych. W obecnej wersji dostępne są:

• Transkrypcja hiragany i katakany (język japoński)
• Ponad 500 słów w języku angielskim (podzielonych na kategorie)
• 60 słów w języku japońskim (podstawowych, zapisanych bez użycia kanji)

Więcej języków i możliwość tworzenia własnych list — wkrótce.

•••

W dniu dzisiejszym, bez wypowiedzenia wojny, nasz odwieczny wróg nagle i z pełną świadomością zaatakował nasze miasto. Jesteśmy jednak przygotowani i będziemy walczyć, aż do zupełnego zwycięstwa. Nasi genialni naukowcy i wspaniali inżynierowie opracowali unikalny system obronny, który jest w stanie zniszczyć każdy zdradziecko wystrzelony w naszym kierunku wrogi pocisk. Dzięki połączeniu tego systemu z najnowszym i najskuteczniejszym radarem, wykrywającym i śledzącym rakiety wroga, możemy obronić i obronimy naszych obywateli.

Ten nagły i niczym niesprowokowany akt agresji nastąpił zanim zdążyliśmy w pełni zintegrować system obronny z radarem. Dlatego potrzebujemy właśnie CIEBIE! Gdy radar wykryje nadlatującą rakietę i wyświetli jej kod, przetłumacz go i wpisz do systemu antyrakietowego, aby żaden pocisk wroga nie uderzył w miasto.

Jeśli wprowadzisz złą odpowiedź, część miasta zostanie zniszczona. W wybuchu będzie można dostrzec zarys właściwej odpowiedzi — zapamiętaj ją, bo pocisk z tym samym kodem pojawi się ponownie. Nie wprowadzaj odpowiedzi, jeśli nie masz pewności; gdy nadlatująca rakieta wykryje nieudaną próbę jej zniszczenia, przyspieszy swój lot.

Pokładamy w Tobie pełne zaufanie! Niech zdradziecki atak zostanie odparty, a nieuniknione zwycięstwo należeć będzie do nas.

:)

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.