Home Forums SharewareOnSale Deals Discussion PDF Anti-Copy Pro / Aug 30 2021 Reply To: PDF Anti-Copy Pro / Aug 30 2021

#18420500 Quote
Maki
Guest

Hi. Software PDF Anti-Copy does not run. Windows 7 64-bit log reports an error message. Please Help.

Aplikacja: PDFAntiCopy.exe
Wersja architektury: v4.0.30319
Opis: proces został przerwany z powodu nieobsłużonego wyjątku.
Informacje o wyjątku: System.ArgumentException
w System.Drawing.Font.CreateNativeFont()
w System.Drawing.Font.Initialize(System.Drawing.FontFamily, Single, System.Drawing.FontStyle, System.Drawing.GraphicsUnit, Byte, Boolean)
w System.Drawing.Font..ctor(System.String, Single, System.Drawing.FontStyle, System.Drawing.GraphicsUnit, Byte)
w WindowsFormsApplication1.Form1.vLCdf0rOcD()
w WindowsFormsApplication1.Form1..ctor()
w TMZofZE6O4NW3jtacn.wssmp2qsv0GQlsWsQ3.RkFxNwhPxc()