$3.99 $2.99 (25% off)
This is an external offer. Verify price before downloading.
Download Angielski Idiomy Now

Description

iFiszki Angielski Idiomy to aplikacja do skutecznej nauki języka dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych zawierająca 500 idiomów i 500 zdań.

Dzięki niej łatwo i szybko zapamiętujesz słówka, poznajesz przykłady ich użycia w zdaniach oraz doskonalisz wymowę.

Aplikacja iFiszki idiomy zawiera:

* 500 idiomów -> przyswoisz słówka niezbędne do swobodnej komunikacji w języku angielskim na poziomie B1-C1
* 500 przykładowych zdań wraz z tłumaczeniem -> poznasz użycie słów w praktyce
* 1500 nagrań wymowy w wykonaniu profesjonalnych lektorów -> nauczysz się poprawnej wymowy
* praktyczny i wygodny podział na 14 kategorii tematycznych -> uporządkujesz swoją wiedzę
* system powtórek -> zoptymalizujesz naukę i zaoszczędzisz czas
* opcję managera słówek -> możesz dodawać własne słówka
* test podsumowujący i przejrzyste statystyki -> sprawdzisz postępy nauki

Aplikacja dla osób na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym.


Słówka są podzielone na 14 najpopularniejszych grup tematycznych: cechy charakteru, czas, komunikacja, konflikty, miłość, rodzina, uczucia, nastrój, porażki, praca, przestrzeń, materia, przedmioty, sukcesy, wygląd zewnętrzny, zgoda, zwroty okolicznościowe, życie codzienne, przyzwyczajenia.

Przykładowe słówka: have a heart of gold, pop the question, follow one’s nose, chip on one’s shoulder, back to square one, get one’s act together, go by the name of, read between the lines, have a score to settle, middle of nowhere.

Dzięki aplikacji iFiszki masz zawsze pod ręką na swoim smartfonie lub tablecie.
Możesz uczyć się języka o każdej porze i w dowolnym miejscu!

Aplikacja i materiał językowy zostały przygotowane przez wydawnictwo językowe Edgard, twórcę ponad 300 publikacji do nauki 30 języków obcych. EduCards English Idioms is an application for effective language learning for people with intermediate and advanced idioms containing 500 and 500 sentences.

Thanks to it easily and quickly memorize words, recognize examples of their use in sentences and improve your pronunciation.
 
Application EduCards idioms includes:

* 500 idioms -> will learn vocabulary necessary to communicate freely in English at level B1-C1
* 500 sample sentences with translation -> know the words to use in practice
* 1500 recorded pronunciations made by native speakers -> learn the correct pronunciation
* Practical and convenient division into 14 thematic categories -> Organize your knowledge
* Replays -> optimize learning and save time
* Option vocabulary Manager -> You can add your own words
* Test summary and transparent statistics -> check the progress of science

Application for people at intermediate and advanced levels.


The words are divided into 14 most popular subject: character, time, communication, conflict, love, family, feelings, mood, failures, labor, space, materials, items, achievements, appearance, consent, occasional phrases, daily life, habits .

Sample words: have a heart of gold, pop the question, follow one's nose, chip on one's shoulder, back to square one, get one's act together, go by the name of, read between the lines, have a score that settle, middle of nowhere.
 
With this application EduCards you always have on hand for your smartphone or tablet.
You can learn anytime, anywhere!

Application and linguistic material has been prepared by the publishing language Edgard, creator of more than 300 publications to learn 30 languages.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Angielski Idiomy

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.