Sale has ended but you can still get this app.
Download Animals Flashcard Pro Now

Description

Flashcard cho bé làm quen với động vật

Bé chưa yêu thích tiếng Anh, hay thích Tiếng Anh nhưng khả năng ghi nhớ kém?

Bé nhớ được từ nhưng không áp dụng được vào thực tế?

Bạn đang tìm kiếm một phương pháp học tập Tiếng Anh cho bé sao cho thật hiệu quả?

Flashcard Animals chính là lời giải cho các bài toán hóc búa ấy!

Từ vựng Tiếng Anh chủ đề động vật nuôi, các con thú là một trong những chủ đề cơ bản mà bé sẽ được tiếp xúc đầu tiên khi học tiếng Anh. Các từ vựng và hình ảnh về con vật sẽ trở nên gần gũi hơn bao giờ hết nhờ:

- Các từ vựng Tiếng Anh cho bé về động vật nuôi quen thuộc nhất kèm hình minh họa sinh động

- Tiếp cận theo phương pháp học tập mới

- Kèm âm thanh tiếng việt và tiếng anh

- Hình ảnh tươi tắn tăng hứng thú học tập cho các bé. Flashcard baby acquainted with animals

Baby not love English, or prefer English but poor ability to remember?

To remember the words but do not apply in practice?

You are looking for a method of learning English for the baby so effectively?

Flashcard Animals is the answer to the conundrum that!

English vocabulary topics raised animals, the beast is one of the fundamental themes that children will be exposed to learning English first. The words and images of animals will become closer than ever thanks to:

- The vocabulary of English for feeding baby animals most familiar vivid illustrations attached

- Access to new learning method

- Include audio Vietnamese and English

- Photos fresh increase interest in learning for children.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Animals Flashcard Pro

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.