Sale has ended but you can still get this app.
Download Bli kvitt panikkangst Now

Description

Slik bliver du kvitt panikkanfall og panikkangst ved hjelp av hypnose

Panikkanfall oppstår på grunn av uhensiktsmessig bruk av tankene våre. Tankene blir til virkelighet ved at vi blir handlingslammede eller reagerer irrasjonelt.

Med hypnose er det mulig å endre på dette mønstret, dempe panikkangsten, og få tilbake kontrollen.

Bli kvitt panikkangst med hypnose

Å dempe eller fjerne panikkangst med hypnose er en effektiv teknikk som hjelper til med å endre tankene dine slik at du beholder kontrollen over deg selv. Hypnose hjelper med å skape nye tankebaner og handlemønster slik at det blir lettere å fungere og å kunne håndtere hverdagens utfordringer.


Hva tilbyr programmet deg?

- Du får en dyp avspenning og ro – akkurat når du ønsker det
- Du får dempet angst og panikk
- Du forbedrer evnen din til å kontrollere deg selv
- Og det blir merkbart lettere for deg å bryte ut av angst og panikk


Slik bruker du hypnosen mot panikkangst og panikkanfall

Hør på hypnosen daglig i 21 dager. I den perioden kan du godt tenke på når du opplever angstanfall, hvordan de påvirker deg – og ikke minst i hvilke situasjoner du ikke opplever det. Etter de 21 dagene forsøker du bare å la hypnosen gjøre jobben sin og vise effekten. Du er alltid velkommen til å lytte ved behov, eller når du bare trenger en oase av ro i hverdagen.

To clamor to rid panic attacks and panic attacks using hypnosis

Panic attacks occur because of inappropriate use of our mind. The thoughts become reality as we are paralyzed action or respond irrationally.

With hypnosis it is possible to change this pattern, mute panic anxiety and regain control.

Get rid of panic attacks with hypnosis

To reduce or eliminate panic attacks with hypnosis is an effective technique that helps to change your mind so that you retain control over yourself. Hypnosis helps to create new ways of thinking and acting patterns so that it is easier to work and to deal with everyday challenges.


What the program offers you?

- You get a deep relaxation and tranquility - just when you want it
- You get muted anxiety and panic
- To improve your ability to control yourself
- And it becomes easier for you to break out of the anxiety and panic


How to use hypnosis against panic attacks and panic attacks

Listen to hypnosis daily for 21 days. During that time, you may well think about when you are experiencing anxiety attacks, how they affect you - and especially the situations in which you do not experience it. After those 21 days, you're trying just to let hypnosis do their job and the effect. You are always welcome to listen when needed, or when you just need a haven of tranquility in everyday life.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Bli kvitt panikkangst

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.