$2.61
Sale has ended but you can still get this app.
Download Diapp Now

Description

Berekent makkelijk het totale aantal koolhydraten en spuit-indicatie voor maaltijden.

Pomp-gebruikers kunnen snel het totaal aantal koolhydraten uitrekenen per maaltijd en inbrengen in de pomp. Spuitpen-gebruikers kunnen met deze diabetes app het totaal aantal koolhydraten uitrekenen per maaltijd en - gemakkelijk - de juiste hoeveelheid insuline bepalen om te spuiten.

Je kunt zelf je maaltijd(en) samenstellen uit een lijst van meer dan 950 producten, en zelf producten aan deze lijst toevoegen!

Voordelen:
- Telt gemakkelijk alle koolhydraten van een maaltijd op; of… Toegespitst op één doel: makkelijk berekenen van het totale aantal koolhydraten en - indien gewenst - de spuit-indicatie voor jouw hele maaltijd;
- In de productenlijst wordt bij zoveel mogelijk producten de mogelijkheid geboden om te kiezen voor een eenheid die bij het product past (bijvoorbeeld bij brood niet alleen per gram, maar ook per boterham, bij drinken per glas, etc) naast grammen of milliliters;
- Je kunt zelf (eigen) producten toevoegen aan de koolhydratenlijst;
- Je ziet wat je berekent (betrouwbaar);
- Helder en duidelijk in gebruik. Diapp is nog gebruiksvriendelijker in het ontwerp door tips die we van gebruikers mochten ontvangen;
- Zoeken via woordenboek, waardoor je ook via delen van het zoekwoord het juiste product kunt vinden.
Je kunt nu ook in het overzicht van de vorige dag (per dagdeel) de hoeveelheid van een product veranderen (bijv. in de ochtend heb je twee boterhammen staan, maar de volgende dag wil je drie boterhammen bij het ontbijt) in plaats van het product te verwijderen en opnieuw toe te voegen aan de lijst.
- Naast Nederlands ook in het Engels in te stellen;

Wenst u toch hulp in het gebruik? Ga naar de website www.diapp.nl voor een instructiefilmpje (en meer info over het ontstaan van deze app).
Ander vragen? Ga naar de Diapp Ondersteuning Easily calculate the total number of carbohydrates and spray-indication for meals.

Pump-users can quickly calculate the total number of carbohydrate per meal and insertion into the pump. Syringe pen users can use this app diabetes calculate the total number of carbohydrates per meal - easily - Calculate the right amount of insulin to inject.

You can choose your meal (s) compile a list of more than 950 products, and add their own products to this list!

Advantages:
- Adds easy all carbohydrate meal on; or ... Focusing on one goal: easy calculation of total carbohydrates and - if required - the injection indicator for your whole meal;
- The product list is provided the opportunity for many products as possible to choose a unit appropriate to the product (eg bread not only per gram, but also a sandwich, to drink a glass, etc) alongside grams or milliliters;
- You are free (own) to add products to the list of carbohydrates;
- You see what you calculate (reliable);
- Bright and clear in use. Diapp is more user-friendly in design through tips that we have received from users;
- Search through dictionary, so you can find the right product through portions of the keyword.
You can now also in the summary of the previous day (per day) change the amount of a product (eg. In the morning you'll have two sandwiches, but the next day you want three sandwiches at breakfast) instead of the product removing and re-adding to the list.
- In addition to Dutch also set in English;

If you still help to use? Go to the website www.diapp.nl for an instruction video (and more info about the creation of this app).
Other questions? Go to the Diapp Support

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Diapp

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.