Sale has ended but you can still get this app.
Download Drik mindre alkohol Now

Description

Lær hvordan du drikker mindre alkohol med effektiv hypnose

At drikke for meget er et udbredt problem, og mange mennesker kæmper dagligt med det. Det er muligt at hjælpe dig selv med at skrue ned for trangen og få mere overskud til at sige nej til alkoholen - ved hjælp af hypnose.

I hypnosen "Drik mindre alkohol - sådan mindsker du dit alkoholforbrug" får du nye mentale strategier til at kontrollere dit alkoholforbrug og give dig selv chancen for at tage kontrollen tilbage med dit eget liv.

Lydbogen er udviklet til at give dig styrken og den indre kraft til at skære ned på dit alkoholforbrug, eller helt stoppe med at drikke.

Drik mindre alkohol - behandling med hypnose giver dig:
- Få dæmpet dit alkoholforbrug, på en simpel og enkel måde
- Du får hjælp til at se nye muligheder og fjerne trangen til alkohol

Et stort alkoholforbrug kan give mange udfordringer i hverdagen, og der er ingen grund til længere at lade sig kontrollere - gør dig selv fri og få en fornyet glæde over livet og dagligdagen.

Nedsæt dit alkohol forbrug - behandling med hypnose

Husk at hypnosen skal lyttes til med lukkede øjne for at få det bedste resultat. Du må ikke køre bil eller lave noget andet der kræver din koncentration mens du lytter.

Lær at drikke mindre i dag - og skab en positiv forandring i dit liv. Learn how to drink less alcohol with effective hypnosis

Drinking too much is a common problem and many people struggle daily with it. You can help yourself to decrease the craving for more energy to say no to alcohol - using hypnosis.

In hypnosis "Drink less alcohol - this minimizes your drinking" you get new mental strategies to control your drinking and give yourself the chance to take back control of your own life.

Audiobook is designed to give you the strength and inner power to cut down on your drinking or completely stop drinking.

Drink less alcohol - treatment with hypnosis gives you:
- Get dampened your alcohol consumption, in a simple and easy way
- It helps you to see new opportunities and eliminate the craving for alcohol

Heavy drinking can cause many challenges in everyday life, and there is no reason anymore to be sure - make yourself free and get a renewed joy in daily life.

Reduce your alcohol consumption - treatment with hypnosis

Remember that hypnosis must be listened to with your eyes closed to get the best result. Do not drive or do anything that requires your concentration while listening.

Learn to drink less today - and create a positive change in your life.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Drik mindre alkohol

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.