Sale has ended but you can still get this app.
Download Duktig hund! Now

Description

Vi på Svenska Kennelklubben vill öka kunskapen om hundar. Därför har vi tagit fram den här appen med två timmar pedagogiska och inspirerande filmer, fulla med glada hundar och valpar.

Filmerna är producerade av Better Dog Academy som har lång erfarenhet av att utbilda hundar och hundägare. Utbildningsfilmerna är lätta att följa och de är anpassade för att passa de flesta hundar. De är pedagogiskt utformade och visar hur du stegvis lär hunden olika moment. Du kan välja filmer ur tre kategorier; Valpträning, Vardagslydnad och Aktivering. Vi på Svenska Kennelklubben vill att det ska vara roligt att träna med sin hund.

I kategorin ”Valpträning” hittar du t ex förslag på hur du lär valpen att gå fint i koppel och att komma på inkallning. Vi tar också upp ämnen som du kan ha stor nytta av att känna till som nybliven hundägare, såsom hundspråk och hur man undviker att stressa sin valp.

I avsnittet ”Vardagslydnad” visar vi bland annat hur hunden kan läras att gå fint i koppel, komma på inkallning och att gå fint förbi hundar. Några andra filmer handlar om att lugna den överaktiva hunden, hur du lär den att kunna gå lös och fungera väl i olika vardagssituationer.

Aktivering är fantastiskt när du vill hitta glädjen i att kommunicera och samspela med din hund. Våra aktiveringsfilmer visar bl.a. hur du lär hunden att sitta vackert, dansa, städa och stapla ringar. Detta är träning som gör att du får du en nöjd och välmående hund.

Du får givetvis tillgång till alla kommande filmer utan extra kostnad.

Appen kräver en internetuppkoppling för att kunna spela filmerna.We at the Swedish Kennel Club wants to increase knowledge about dogs. Therefore, we have developed this app with two hours of educational and inspirational films, full of happy dogs and puppies.

The films are produced by the Better Dog Academy, which has long experience in training dogs and dog owners. Training videos are easy to follow and they are designed to fit most dogs. They are pedagogically designed and shows you how to gradually teach your dog different moments. You can select movies from three categories; Puppy Training, Everyday Obedience and Activation. We at the Swedish Kennel Club would like it to be fun to work out with her dog.

In the category "Puppy Training" you will find, for example, suggestions on how to teach your puppy to walk nicely on a leash and to come when called. We also take up topics that you can benefit greatly from knowing that your new dog owners, such as dog language and how to avoid stress his puppy.

In "Everyday Obedience" we show among other things how the dog can be taught to walk nicely on a leash, come when called, and go nicely past the dogs. Some other movies is about to calm the hyperactive dog, how to teach it to get loose and work well in different life situations.

Activation is great when you want to find joy in communicating and interacting with your dog. Our activation films shows including how to teach the dog to sit beautifully, dancing, cleaning and stacking rings. This is training that enables you to have a happy and healthy dog.

You can of course access to all the upcoming movies at no extra charge.

The app requires an internet connection to play the movies.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Duktig hund!

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.