Free!
Sale has ended but you can still get this app.
Download Elke Dag Spaans Now

Description

Spaans leren in slechts 10 minuten per dag? Het kan met deze unieke app die een basisniveau Spaans biedt.

De app bestaat uit 12 modules, waarbij elke module bestaat uit circa 30 lessen die variëren in lesvorm en functionaliteit: zo zijn er uitspraakoefeningen met geluidsfragmenten, meerkeuzevragen, invulopdrachten en vertaaloefeningen waarbij de juiste vertaling bij een begrip geselecteerd moet worden. Elke module sluit af met een toets. Ook biedt de app extra informatie die gekoppeld is aan bepaalde Spaanse feestdagen en linkt de app bepaalde locaties uit lesbeschrijvingen aan Google Maps.

Voor wat betreft de aard en context van de stof richt Elke dag Spaans zich op mensen die het Spaans op bijvoorbeeld vakantie willen kunnen toepassen.Learn Spanish in just 10 minutes a day? It is possible with this unique app that provides a basic level of Spanish.

The app consists of 12 modules, each module consists of approximately 30 lessons that vary in teaching method and functionality: there are pronunciation exercises with audio clips, multiple choice, fill orders and translation exercises with the correct translation should be selected for an understanding. Each module concludes with a key. The app also provides additional information that is associated with certain Spanish holidays and linking the app from lesbeschrijvingen certain locations on Google Maps.

With regard to the nature and context of the material focuses Everyday Spanish at people who want to apply. Spanish on holiday for example

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Elke Dag Spaans

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.