Sale has ended but you can still get this app.
Download Leki u dzieci Now

Description

Prosta aplikacja przeznaczona głównie dla ratowników medycznych i pielęgniarek ratunkowych. Jej zadaniem jest ułatwienie dawkowania leków stosowanych w stanach zagrożenia życia u dzieci. Dawki leków ustalono w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2010. Program podaje również rozmiar rurki intubacyjnej i maski krtaniowej, a także normy ciśnienia, częstości oddechu i tętna. W trakcie tworzenia aplikacji korzystano z podręcznika “Pediatria” Wydawnictwo Lekarskie PZWL, redakcja naukowa Wanda Kawalec, Ryszard Grenda, Helena Ziółkowska. Wszelkie uwagi i sugestie proszę kierować na adres amostori@op.pl. A simple application designed especially for emergency medical technicians and nurses emergency. Its mission is to facilitate the dosage of drugs used in life-threatening conditions in children. Doses was based on the guidelines of the European Resuscitation Council 2010. It also shows the size of the endotracheal tube and laryngeal mask and the standard pressure, respiratory rate and pulse rate. During the application development benefited from the textbook "Pediatrics" PZWL Medical Publishing, scientific editors Wanda Kawalec, Ryszard Grenda, Helena Ziółkowska. Any comments and suggestions please send amostori@op.pl.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Leki u dzieci

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.