Free!
Sale has ended but you can still get this app.
Download LuyenCau5 Now

Description

MATCHING DICTATION level FIVE.
Designed for Tablet and Ipad in Landscape mode
MATCHING DICTATION for simple sentence practice and drilling with game.
On screen writing function is available.
There are 10 colors to chose.
This application contains consonants and complex consonants with more than 600 pictures describe meaning and used in matching game.
Continuous in the series are LuyenCau2, LuyenCau3, LuyenCau4, LuyenCau5, LuyenCau6.
Please try our HocVanIntro: a condensed version of lv1 - 3.
Our material were prepared with variable spelling modes for flexible drilling and practice.
Full completed functional levels are HocVan1, HocVan2, HocVan3. Mastering these Hoc-Van series will enable learners to read and write any Vietnamese vocabulary.

VIETNAMESE:
LUYỆN - CÂU Lớp NĂM.
Giải pháp duy trì tiếng Việt trong cộng đồng hải ngoại.
Xây dựng câu dưới hình thức Viết Chính Tả và đố hình.
Trẻ em có thể chọn viết trên giấy, trên màn hình, hay đơn giản chỉ luyện tai nghe và đọc theo, hoặc chép lại từ câu lộn xộn trên máy.
Nhu liệu này có hơn 600 câu kèm hình vẽ diễn tả ý và được dùng trong trò chơi matching.
Các nhu liệu của trung tâm Việt ngữ Thế - Hệ hiện đã được cập nhật thành chương trình dùng trên IPAD và tablet với màn hình ngang - landscape.
Trọn bộ Luyện Câu Cơ Bản gồm:
LuyenCau1, LuyenCau2, LuyenCau3, LuyenCau4, LuyenCau5, LuyenCau6; các chương trình này dùng song hành với các tài liệu của trung tâm Thế Hệ. Mỗi ấn bản có từ 550 - 650 câu với hình ảnh diễn tả ý mỗi câu được dùng trong trò chơi kéo hình khi luyện tập.

Chúng tôi đề nghị quý vị nên xem thêm phần Giới Thiệu HỌC VẦN HocVanIntro : phần cô đọng gồm một ít vần tiêu biểu của lớp 1 - 3. Học Vần là chương trình căn bản giúp trẻ em có thể nghe, đọc viết chữ Quốc Ngữ.
Trọn bộ Học Vần:
Học Vần I gồm Nguyên Âm, Phụ Âm đơn và kép - (cho lớp MỘT ở hải ngoại)
Học Vần II gồm các vần thông thường - (cho lớp HAI ở hải ngoại)
Học Vần III gồm các vần khó và ít gặp - (cho lớp BA ở hải ngoại)

Xin xem thêm chi tiết trên http://vietplayschool.wordpress.com/
Nhu liệu tiêu biểu DEMO cho các cấp có thể download trên địa chỉ này.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for LuyenCau5

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.