Sale has ended but you can still get this app.
Download Mapa Tatry – Seemap Now

Description

"Mapa Tatry - Seemap" to nawigacja turystyczna oraz rewelacyjna mapa Tatr Polskich i Słowackich Wydawnictwa Compass na smartfona. Jest to nasza mapa papierowa przeniesiona na ekran telefonu, dokładna i stale aktualizowana w terenie. Aplikacja jest bardzo prosta w użyciu dla amatorów wędrówek oraz daje wiele możliwości dla użytkowników zaawansowanych. W aplikacji wyświetlana jest mapa Tatr w wersji 2D oraz w bardzo przejrzystym widoku 3D. Po włączeniu GPS'a wskazywane jest położenie na mapie.
Na mapie wyświetlane są szczegółowo szlaki turystyczne, schroniska, ścieżki leśne, warstwice i rzeźba skalna.
Po zainstalowaniu programu pobierana jest do pamięci głównej telefonu mapa o wielkości 71 MB. "Map Tatras - Seemap" to navigate do and sensational map Tatras Polish and Slovakian Publishing Compass on the smartphone. This is our map paper transferred to the phone screen, accurate and constantly updated in the field. The application is very simple to use for hikers and provides many opportunities for advanced users. The application displays a map of Tatra Mountains in 2D and 3D view very clear. When you turn on a GPS location is indicated on the map.
The map shows detailed hiking trails, shelters, forest paths, contours and rock carving.
After installing the program is downloaded to the phone's main memory map size of 71 MB.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Mapa Tatry – Seemap

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.