$1.05
Sale has ended but you can still get this app.
Download Mevzuat Denemeleri Now

Description

Asli Öğretmenlik Sınavına Hazırlık Tamamı Mevzuat Sorularından Oluşan 6 Deneme
Her denemede 50 soru bulunmaktadır. Toplam 300 soruluk mevzuat denemesi.

**Videoda göreceğiniz gibi soruların yerleri sürekli değiştiği için bu uygulamadan sıkılmayacaksınız.**

Denemeler hazırlanırken mevzuata uygun bir şekilde hazırlandı.

Daha önce yayımlanan deneme uygulamasını indirenlerin bunu indirmesine gerek yoktur.
Ayrıca Asli öğretmenliğe hazırlık PRO uygulamasını indirenlerin de indirmesine gerek yoktur.

Denemelerdeki soru dağılımı yaklaşık olarak şöyle;

(16 SORU ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
(4 SORU) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
(3 SORU) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,
(4 SORU) 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(4 SORU) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
(1 SORU) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
(3 SORU) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu
(3 SORU) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
(3 SORU) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
(3 SORU) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
(3 SORU) Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
(3 SORU) Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği All Primary Teacher Exam Preparation resulting from legislation Question 6 Trial
Each test has 50 questions. A total of 300 questions trial of legislation.

** Because of the questions as you can see in the video where change constantly be bored in this application. **

Attempts were prepared in accordance with the preparation of legislation.

The trial previously released applications do not need to download those who download it.
Primary teacher preparation PRO application also does not need to download also those who download.

questions about the distribution of the samples was as follows:

(16 Questions) of the Civil Servants Law No. 657
(Question 4) Law No. 4483 on the Trial of Civil Servants and other Public Officials
(Question 3) 1739 National Education Basic Law,
(4 Questions) No. 652 on the Organization and Duties of the Ministry of Education Decree
(Question 4) 5580 Law on Private Education Institutions
(Question 1) on the Use of the Right to Petition Act 3071
(Question 3) Right to Information Act No. 4982
(Question 3) Primary Education Act No. 222
(Question 3) Regulation of Secondary Education
(Question 3) The Ministry of National Education Regulation on Pre-School and Primary Education Institutions
(Question 3) The Ministry of Education in Primary and Secondary Education Regulations Social Events
(Question 3) The Ministry of Education Guidance and Counseling Services Regulation

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Mevzuat Denemeleri

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.