$1.99
Sale has ended but you can still get this app.
Download Monitor Burz Pro Now

Description

Wersja Pro zapewnia brak reklam, oraz szybsze aktualizacje o nowe funkcje!

Chcesz dowiedzieć się gdzie znajdują się teraz burze?
Nie wiesz, czy zabrać ze sobą parasol lub czy zamknąć okna w domu?
Masz do wykonania prace na zewnątrz i obawiasz się o opady bądź silne wichury?
Ta aplikacja jest dla Ciebie! Przeprowadź szybko własna, niezawodną prognozę pogody!

Śledź wyładowania atmosferyczne oraz ich przemieszczenia bezpośrednio na mapach, zapewnianych przez szereg dostawców! Do dyspozycji masz również zdjęcia satelitarne Polski oraz Europy, wykonane w świetle widzialnym oraz zakresie IR - podczerwieni.

Jakość znana z Windows Phone, teraz również na system Google Android.

Strona aplikacji: http://monitorburz.pl
Facebook: https://www.facebook.com/monitorburz

Aktualne mapy zapewniają następujące serwisy internetowe:

• accuweather.com
• blids.de
• blitzortung.org
• eumetsat.org
• estofex.org
• lowcyburz.pl
• obserwatorzy.org
• sat24.com

Tagi: pogoda, prognoza pogody, burze, monitor, wyładowania, monitor burz, monitorburz.pl The Pro version provides no ads and faster updates with new features!

Do you want to know where you are now storms?
Not sure whether to bring an umbrella or whether to close the windows in the house?
You have to perform outside work and worried about the rain or strong winds?
This app is for you! Perform fast own, reliable weather forecast!

Follow lightning and their movements directly on maps, provided by a number of suppliers! You can also use satellite imagery Polish and Europe, made in visible light and IR range - infrared.

Quality known from Windows Phone, now also on the system Google Android.

Application page: http://monitorburz.pl
Facebook: https://www.facebook.com/monitorburz

Current maps provide the following websites:

• accuweather.com
• blids.de
• blitzortung.org
• eumetsat.org
• estofex.org
• lowcyburz.pl
• obserwatorzy.org
• sat24.com

Tags: weather, weather, storms, monitor, discharge, monitor storms, monitorburz.pl

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Monitor Burz Pro

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.