Free!
Sale has ended but you can still get this app.
Download Nordlysbarna Now

Description

Hør og opplev det magiske eventyret om da barna ble tatt av Nordlyset og hvordan Nordlyset fikk sine farger.

Inneholder eventyr, illustrasjoner, animasjon, spill og fortellerstemmen til blant andre Mikkel Gaup.

Passer for barn fra 4 år.

Det er ingen in-app betalinger eller tredjepartsreklame i spillet.

Språk: Norsk, nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

Appen har en pedagogisk tilnærming hvor blant annet handling og konsekvens blir behandlet. Spillene i appen er en del av historien, og har en pedagogisk og underholdende funksjon:
- Kle på: Visuell persepsjon, logikk og finmotorikk
- Akekonkurranse: Timing og reaksjon
- Hundeløp: Telle til ti, timing og finmotorikk
- Snøballkasting: Timing og reaksjon
- Lassokasting: Spatial persepsjon, timing og koordinasjon

Produsert med støtte fra
Sametinget
Innovasjon Norge
Nordnorsk Filmsenter ved Jesper Bergom-Larsson
Finnmark Fylkeskommune

For foreldre
Appene utviklet av Miksapix Interactive er lekende, underholdende og stimulerer barnas naturlige nysgjerrighet og trang til å oppleve gode historier. Appene har en spennende, trygg og morsom tone og er utviklet brukervennlige slik at barna lett skal kunne bruke disse på egenhånd. Foreldre skal føle seg trygge på at de laster ned app'er med kvalitetshistorier fra Miksapix Interactive.
Hos Miksapix Interactive tar vi ditt barns sikkerhet på stort alvor og vi prøver å gjøre vårt for at du som forelder skal kunne ha det gøy med appene sammen med barnet ditt på en sikker måte.
Sitt gjerne sammen med barnet ditt ved mobilen eller pad’en. Det kan bli en hyggelig eventyrstund for dere begge. Dessuten trenger barnet kanskje litt veiledning i begynnelsen. Det kan også være bra å venne barnet til at det er de voksne som setter tidsgrenser for bruken av appene.

Miksapix Interactive produserer interaktive eventyrapper med samiske folkeeventyr og sagn. Eventyr og sagn med oppdragende funksjon, moral og livssannhet. Appene inneholder illustrasjoner, animasjoner, fortellerstemme, spill og interaktivitet for å skape den komplette opplevelsen.Listen and experience the magical tale of when the children were taken by the Northern Lights and how Northern Lights got its colors.

Contains adventure, illustrations, animation, games and narration to, among others, Mikkel Gaup.

Suitable for children from 4 years.

There are no in-app payments or third party advertising in the game.

Language: Norwegian, Northern Sami, Lule and South.

The app has an educational approach where among other action and consequence are treated. The games in the app is a part of history, and has an educational and entertaining feature:
- Dress: Visual perception, logic and fine motor skills
- Akekonkurranse: Timing and reaction
- Greyhounds: Counting to ten, timing and fine motor skills
- Throwing of snowballs: Timing and reaction
- Lassokasting: Spatial perception, timing and coordination

Produced with support from
Sami Parliament
innovation Norway
North Norwegian Film Centre by Jesper Bergom-Larsson
Finnmark County Council

for parents
Applications developed by Miksapix Interactive is playful, entertaining and stimulating children's natural curiosity and desire to experience great stories. Apps has an exciting, safe and fun tone and developed user-friendly so kids easy to use these on your own. Parents should feel confident that they are downloading apps with quality stories from Miksapix Interactive.
At Miksapix Interactive we take your child's safety very seriously and we try to do our best to you as a parent should be able to have fun with apps with your child in a safe manner.
Sit happily with your child by phone or pad. It could be a nice story time for both of you. Besides, the child maybe some guidance at the beginning. It can also be good to accustom the child that it is the adults who set time limits for use of apps.

Miksapix Interactive produces interactive eventyrapper Sami folk tales and legends. Folk tales and legends with educative function, morality and life truth. App contains illustrations, animations, narration, games and interactivity to create the complete experience.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Nordlysbarna

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.