Free!
Sale has ended but you can still get this app.
Download Offer: Vertrouwd Now

Description

Een nieuwe app om spullen te verkopen!
Via deze app kun je aan vrienden, kennissen, collega’s en buurtbewoners laten weten wat jij nodig hebt of wat jij in de aanbieding hebt.

Heb je een bladblazer, grasmaaier of ladder nodig?
Dan kun je die huren, maar je kunt dit ook via Offer aan je straatgenoten vragen!
Heb je een concertkaartje, een boek of babykleding te koop?
Dan kun je op je een mailtje sturen naar je collega’s, maar je kunt ook via Offer je collega’s bereiken!
Heb je een fiets, een kinderwagen of een stoel nodig?
Dan kun je dit van een vreemde kopen, maar je kunt ook via Offer je vrienden en familie blij maken!
Geen ritjes naar het postkantoor.
Geen vreemde mensen aan de deur.
Geen vooruitbetalingen naar misschien wel dubieuze personen.

Lenen, ruilen of verkopen aan en van mensen die je vertrouwt!
Vertrouwd verkopen doe je zo!!

Hoe werkt het:
De app leest je contacten uit je telefoon en bekijkt wie deze app ook heeft gedownload (Net zoals Whats-app).
Jij kunt een foto maken van het product dat jij wilt verkopen (of weggeven) en er een beschrijving bijzetten (Net zoals Marktplaats).
Vrienden kunnen hier op reageren (Net zoals Facebook).
Als iemand interesse heeft getoond in jouw product, dan krijg je een pushbericht en kun je contact met elkaar opnemen.
Ook als je juist wat nodig hebt is deze app handig. Zodra jij wat vraag dat krijgen jouw contacten een pushbericht en kunnen ze je misschien heel snel uit de brand helpen.

A new app to sell stuff!
Through this app you to friends, acquaintances, colleagues and neighbors to know what you need or what you have on offer.

Do you need a leaf blower, lawn mower or ladder?
Then can you rent, but also you can ask your street enjoyed via Offer!
You have to buy a concert ticket, a book or baby clothes?
Then you can send in an email to your colleagues, but you can also reach through Sacrifice your colleagues!
Do you need a bike, a pram or a chair?
Then you can buy it from a stranger, but you can also make happy through Sacrifice your friends and family!
No trips to the post office.
No strangers at the door.
No prepayments for perhaps dubious persons.

Lend, trade or sell to and people you trust!
Trusted sell do so !!

How does it work:
The app reads your contacts from your phone and view who has downloaded this app (just like Whats app).
You can take a picture of the product you want to sell (or give away) and even add a description (As Marketplace).
Friends can respond here (just like Facebook).
If someone has shown interest in your product, you will receive a push message, you can contact with each other.
Even if you just what you need this app is handy. Once you know what question to get your contacts a push message and can you maybe help quickly from the fire.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Offer: Vertrouwd

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.