$0.99
Sale has ended but you can still get this app.
Download RiTMiM Plus Now

Description

1) Sirkadiyen Ritmim (Biyolojik Saat):
Geleneksel Çin Tıbbı' na göre vücudunuzda gün içinde gerçekleşen değişiklikleri gözlemleyebileceğiniz modüldür.
- Organların en yüksek ve en düşük çalıştığı zamanlar,
- Bulunduğunuz saat diliminde dikkat etmeniz gereken durumlar,
- Etkin dalga boyları ile vücudunuzun performansını yükseltebileceğiniz modüldür.

2) İnfradiyen Ritmim (Adet ve Gebelik):
Kadınlar için olan bu modülde, son adet tarihi ve periyodunuza göre,
- Ovulasyon (Yumurtlama) zamanı,
- Hamile kalma şansı yüksek olduğu zamanlar,
- Embriyonun rahme yerleşme tarihleri,
- Kanda gebelik testi için önemli tarihler,
- İdrarda gebelik testi için önemli tarihler,
- Hormon tahlilleri için önemli tarihler,
- Bir sonraki adet tarihiniz,
- Doğum kontrolü için önemli tarihler,

3) Kilo Ritmim:
- Vücut parametrelerinize göre obezite durumunuz,
- Normal kilo aralığınız,
- İdeal kilonuz ve farkınız,
- Vücut kitle indeksini,
- Günlük enerji ihtiyacınız,
- İdeal kilonuza göre günlük enerji ihtiyacınız,
- Günlük en düşük enerji ihtiyacınız,
- Vücut yağ oranınız,
- Vücut yüzey alanınızı öğrenebileceğiniz modüldür.

4) Su Ritmim:
- Vücut parametrelerinize göre içmeniz gereken su miktarını,
- İdrar renginize göre vücüdunuzun su durumunu,
- Yiyeceklerin su miktarlarını
- Spor dallarındaki su tüketimlerini görebileceğiniz modüldür.

5) Tansiyon Ritmim:
- Büyük/Küçük (Sistolik/Diastolik) tansiyon değerlerinize göre tansiyon seviyenizi yorumlar.

6) Şeker (Diabet) Ritmim:
- Açlık, Tokluk ve A1C seviyelerinize göre şeker (diabet) durumunuzu yorumlar.

7) Kolesterol Ritmim:
- Total, LDL, HDL ve Trigliserid seviyelerinize göre kolesterol durumunuzu yorumlar.

8) Sağlık Ajandalarım:
- Kilo, Adet, Su, Tansiyon, Şeker ve Kolesterol değerlerini tarih bazında takip etmeye, değişimleri gözlemlemenize yardımcı olur.

9) Kişisel Ajandam:
- Kişisel, iş, okul, ev gibi kategorilerde yapılacaklar listenizi ABC analizi ile önem sırasına göre kaydeder, hayatınızı önceliklerinize göre yönetmenize yardımcı olur.

10) Yukarıdaki bilgilerin tamamına yakını uluslararası referans kuruluşlar ve makaleler taranarak kullanıcıya önerilmektedir. Bilgilerin altındaki referans numarasına göre Referanslar kısmından kaynağını öğrenebilirsiniz.

1) circadian rhythm (biological clock):
Traditional Chinese Medicine is based on the modules that you can observe the changes that occur in your body during the day.
- Organs of the highest and lowest working time,
- Situations when you have to be careful in your current time zone,
- The module can improve the performance of your body with effective wavelengths.

2) I İnfradi Rhythm (Number and Pregnancy)
This module is for women, and Period, based on your last menstrual period,
- Ovulation (ovulation) time,
- Pregnant chances are high that time,
- Embryo into the womb settlement dates,
- Important dates for the blood pregnancy test,
- Important dates for a pregnancy test in the urine,
- Important dates for hormone assays
- Date of the next menstruation,
- Important dates for birth control,

3) Weight Rhythm I:
- You obesity according to body condition parameters,
- Your normal weight range,
- And you realize your ideal weight,
- Body mass index,
- Your daily energy,
- Your daily energy needs according to your ideal weight,
- The lowest energy you need daily,
- Your body fat percentage,
- Are modules that you can take out your body surface.

4) Water Rhythm I:
- The amount of water you need to drink according to your body parameters,
- Urine color according to your body's water situation,
- Food of the amount of water
- It is the module where you can see water consumption in sports.

5) My Blood Pressure Rhythm:
- Large / Small (systolic / diastolic) blood pressure levels according to your blood pressure values ​​your comments.

6) Sugar (Diabetes) My Rhythm:
- Hunger, satiety and sugar to your A1C levels (diabetes) interprets your situation.

7) Cholesterol My Rhythm:
- Total, LDL, HDL cholesterol and reviews your case based on your triglyceride levels.

8) My Health Calendar:
- Weight, Quantity, Water, blood pressure, sugar and cholesterol values ​​of some of history to follow, will help you to observe changes.

9) My Personal Organizer:
- Personal, work, school, your to-do list in order of importance in categories like home record with ABC analysis, helps you manage your life according to your priorities.

10) Almost all of the above is recommended for users scanning the international reference organizations and articles. According to the information under reference number you can find out the source of the reference section.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for RiTMiM Plus

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.