Sale has ended but you can still get this app.
Download Sig nej Now

Description

Hvad gør du når mulighederne banker på døren - Åbner du døren eller holder du den lukket for evigt?

Det kræver mod at sige ja, og det er en risiko. Men det er en endnu større risiko ved at sige nej. Vi siger nej for at undgå risiko, men bliver fanget i konsekvenserne af ikke at tage chancer - og du mister chancen for nye oplevelser, læring, viden og gode følelser.
Ved at sige nej får du sikkerhed, men livet bliver tomt, mangelfuldt og/eller begrænset udover det nødvendige.

For at få et fuldere, mere spændende og givende liv - er vi nødt til at lære vanen; at sige ja.


Sig ja! og få mere ud af livet tilbyder dig:

- Lær hvornår du er overforsigtig og hvornår du kan give dig selv fri til at sige ja
- Lær hvordan du begrænser dig selv og slipper for at gøre det i fremtiden
- Du får en spændende og motiverende hypnose, som hjælper dig med at sige ja til mere i livet
- Du lærer at sige ja!

Sig ja! lydbogen med hypnose er en effektiv og sjov måde at få mere ud af livet på

Tænk bare, hvordan vil dit liv være, hvis du sagde ja til flere gode chancer og muligheder. Hvordan ville dit liv være med mere glæde, oplevelser og opdagelser?

Sig ja til dig selv, livet og nye muligheder

What do you do when opportunities knock on the door - you open the door or hold it closed forever?

It takes courage to say yes, and it's a risk. But it is an even bigger risk by saying no. We say no to avoid risk, but get caught up in the consequences of not taking chances - and you lose the chance for new experiences, learning, knowledge and good feelings.
By saying no, you get security, but life goes blank, incomplete and / or restricted beyond what's necessary.

To get a fuller, more exciting and rewarding life - we have to learn the habit; say yes.


Say yes! and get more out of life offers you:

- Learn when you are careful and when you can give yourself the freedom to say yes
- Learn how you limit yourself and do not need to do so in future
- You get an exciting and motivational hypnosis, which helps you to say yes to more in life
- You learn to say yes!

Say yes! audiobook with hypnosis is an effective and fun way to get more out of life

Just think, how would your life be if you said yes to several good chances and opportunities. How would your life be more joy, experiences and discoveries?

Say yes to yourself, life and new opportunities

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Sig nej

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.