Sale has ended but you can still get this app.
Download Smerte behandling med hypnose Now

Description

Smerte behandling med hypnose - smertelindring af kroniske smerter med hypnose og musik

Lær hvordan du får en effektiv smertelindring med hypnose. Mange mennesker lever med langt større smerter end de faktisk behøver, hypnose kan nemlig hjælpe dig til en helt naturlig smerte behandling.

Smerte behandling med hypnose er naturligt og effektivt
- Er du ofte udsat for stærke smerter i kroppen?
- Lider du af kroniske smerter?
- Leder du efter en effektiv smertelindring, uden brug af medicin?

Smerte behandling med hypnose - smertelindring af kroniske smerter med hypnose og musik
er lavet præcis til dig. Hypnosen hjælper dig til at slappe af, og lærer din underbevidsthed en effektiv måde at lindre dine smerter, en evne som du træner hver gang du lytter til hypnosen. Du vil fremover være i stand til at dæmpe, eller helt slukke, for smertesignalerne når du har brug for det.

Det er muligt at behandle smerter med hypnose – og så er det både sikkert, hurtigt og nemt!

Hypnosen 'Smerte behandling med hypnose' tilbyder dig:
- Du får en afslappende hypnose, som behandler dine smerter
- Du lærer at kontrollere din krops reaktioner på ubehaget
- Du lærer at lindre, eller helt fjerne, kroniske smerter

Gør noget godt for dig selv i dag, få en effektiv smertelindring med hypnose.

Pain treatment with hypnosis - pain relief of chronic pain with hypnosis and music

Learn how to get effective pain relief with hypnosis. Many people live with much more pain than they actually need, hypnosis can indeed help you to a natural pain treatment.

Pain treatment with hypnosis is natural and effective
- Are you often exposed to severe pain in the body?
- Do you suffer from chronic pain?
- Are you looking for effective pain relief without drugs?

Pain treatment with hypnosis - pain relief of chronic pain with hypnosis and music
is made just for you. Hypnosis helps you to relax, and learn your subconscious effective way to relieve your pain, an ability that you exercise every time you listen to hypnosis. You will now be able to attenuate or completely shut off the pain signals when you need it.

It is possible to treat the pain with hypnosis - and it's both safe, quick and easy!

Hypnosis 'Pain treatment with hypnosis' offers you:
- You get a relaxing hypnosis, which treat your pain
- You learn to control your body's reactions to discomfort
- You learn to alleviate, or even eliminate, chronic pain

Do something good for yourself today, get effective pain relief with hypnosis.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Smerte behandling med hypnose

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.