Sale has ended but you can still get this app.
Download Soldatappen Now

Description

Soldatappen er en uoffisiell applikasjon til android som gir deg oppdateringer over hva som skjer hos Forsvaret i Norge og i NATO-alliansen til enhver tid.

I tillegg inneholder applikasjonen aktuelle huskelister, sanitetsprosedyrer, kart, posisjonstjenester og andre taktiske verktøy som gjør din grønne hverdag litt enklere.

Applikasjonen inneholder ikke reklame.

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i denne appen er kun til informasjons- og underholdningsformål. Ved å bruke denne appen, samtykker du i at du ikke vil holde Holtet Aprod ansvarlig for handlinger tatt, basert på informasjonen appen inneholder. Bruk denne informasjonen på egen risiko. Alt innhold er offentlig.

Applikasjonen er utviklet av Holtet Aprod.The Soldier Tab is an unofficial android application that gives you updates on what is happening at the Armed Forces in Norway and in the NATO Alliance at all times.

In addition, the application contains relevant to-do lists, sanitation procedures, maps, positioning services and other tactical tools that make your everyday life a little easier.

The application does not contain advertising.

Disclaimer: The information contained in this app is for informational and entertainment purposes only. By using this app, you agree that you will not hold Holtet Aprod responsible for actions taken based on the information contained in the app. Use this information at your own risk. All content is public.

The application is developed by Holtet Aprod.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Soldatappen

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.