$2.49
Sale has ended but you can still get this app.
Download Sorter – Lyder Now

Description

Sorter - Lyder er en app for barn i tidlig leselæring. I denne appen får barnet trening i å kjenne igjen bokstavlyder i ord. Med morsomme illustrasjoner og intuitivt grensesnitt er Sorter - Lyder en underholdende og lærerik app som er lett å bruke.

I Sorter - Lyder skal man dra bilder av ord til bokser merket med en bokstav.

Spillet er delt opp i fire nivåer:
1. Sorter etter den første bokstaven i ordet
2. Sorter etter den midterste bokstaven i ordet
3. Sorter etter den siste bokstaven i ordet
4. Sorter etter hvilken bokstav ordet inneholder

Hvert nivå har 10 oppgaver.


Bokstavkongen

Bokstavkongen tilbyr et stort utvalg av læringsapper for skrive- og leseopplæring. Appene er godt egnet til bruk både hjemme og på skolen, og de er laget i samarbeid med spesialpedagoger og lærere.

Bokstavkongen bruker alltid bokstavlyder og ikke bokstavnavn, da det er bokstavlydene som er vikte og brukes når man skal lære seg å lese. Bokstavene representerer lyder man binder sammen til ord når man skal knekke lesekoden.

Bokstavkongen-appene fokuserer også på oppgaver, slik at barna får trening i å se ordene som ordbilder. Barna lærer de ordene som ikke er lydrette og er nødt til å gjenkjenne ordet som et bilde.

Har du tilbakemeldinger og ønsker for enkelte av appene eller forslag til nye apper, så hører vi veldig gjerne fra deg!

Send oss gjerne en e-post på post@bokstavkongen.no!

Følg oss på Facebook: http://fb.me/bokstavkongen Sort - Sounds is an app for children in early literacy learning. In this application the child receives training in recognizing letter sounds in words. With fun illustrations and intuitive interface is Sort - Sounds an entertaining and educational app that is easy to use.

In Sort - Sounds should take pictures of the words to the boxes marked with a letter.

The game is divided into four levels:
1. Sort by the first letter of the word
2. Sort by the middle letter of the word
3. Sort by the last letter of the word
4. Sort by the acronym contains

Each level has 10 puzzles.


Letter King

Letter King offers a vast array of Education Apps for writing and literacy. Apps are suitable for use both at home and at school, and they are made in collaboration with special educators and teachers.

Letter King always uses the letter sounds and letter names, as it is sound of the letters is important and is used when learning to read. The letters represent sounds they bind together to form words when to crack the reading code.

Letter King apps also focus on tasks, so that children receive training in seeing the words as word pictures. Children learn the words that are not phonetic and will have to recognize the word as an image.

Do you have feedback for some apps or suggestions for new apps, so we hear very often from you!

Please send us an email at post@bokstavkongen.no!

Follow us on Facebook: http://fb.me/bokstavkongen

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Sorter – Lyder

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.