Sale has ended but you can still get this app.
Download Sure Dua Ezberletici Pro Now

Description

Namaz Sureleri Dua Ezberletici uygulamamızın reklam içermeyen özel sürümüdür. Sure ve duaları öğretmeyi esas almaktadır. Tane tane ve yavaş bir okuyuşla uygulamamıza özel seslendirme yapılmıştır.

Namazda okunan sureleri, namaz dualarını, namaz sureleri dışındaki diğer surelerden bazılarını, müezzinlikte okunan temel duaları vb. ezberlemek için yardımcı bir uygulama sunuyoruz. Ayrıca 5 vakit namaz ile Cenaze namazı ve bayram namazının kılınışını ana hatlarıyla öğrenebileceğiniz, basit bir simülasyon (benzetim) ile seçeceğiniz zammı surelerin okunduğu bir namazı baştan sona sesli ve görüntülü takip edebileceğiniz Namaz Hocası bölümü bulunmaktadır.

Sure ve dua öğretici, ezberletici adını verdiğimiz uygulamamız ile seçeceğiniz bir sureyi ayet ayet, duaları da cümle cümle ve belirli aralıklarla tekrar eden şekilde dinleyebilirsiniz. Sesli olarak okunan ayetler ve dualar Arapça ve Latin harfleriyle (Türkçe) takip edilebilir. O anda okunan ayet veya dua cümlesi, renklendirilmekte, renkli olarak gösterilmektedir.

Her bir cümlenin kaç kere tekrar etmesini ve tekrarlar arasında kaç saniye beklemesini istiyorsanız, hemen o ekranda bunları ayarlayabilirsiniz. Sureyi veya duayı dinlemeye başladığınız anda bile tekrar sayısı ve bekleme zamanı ayarlarında değişiklik yapabilirsiniz. Dinlediğiniz ayeti (veya cümleyi) tekrar etmeniz için araya uygun bir bekleme zamanı ayarlamanızı tavsiye ederiz. Geri tuşu ile önceki ekrana döndüğünüzde bekleme süresi, tekrar sayısı ve yazı boyutu cihazınıza kaydedilir ve her seferinde yeniden ayar yapmaksızın kendi ayarlarınız hazır olur.

Sure veya duanın sadece belli bir yerini dinlemek isterseniz, istediğiniz satıra parmağınızın ucuyla dokunmanız yeterli. Hangi satıra dokunursanız uygulamamız o satıra geçecektir. Dilediğiniz cümleyi iyice öğrenene kadar tekrar edebileceksiniz.

Uygulamamızda

İstiaze (Euzu Besmele)
Kelime-i Şehadet
Kelime-i Tevhid

Sela
Ezan
Kamet
Ezan Duası
Seyyidül İstiğfar Duası
Kolaylık Duası/Rabbi Yessir (Yeni)
Ayetel Kürsi
Amenerresulu
Huvallahullezi

Subhaneke
Tahiyyat (Ettahiyyatu)
Allahümme Salli
Allahümme Barik
Rabbena Atina
Rabbenağrifli
Kunut duaları (Allahümme inna nesteinüke, Allâhümme iyyake nabüdü)
Amentü

Fatiha Suresi
Fil Suresi
Kureyş Suresi
Maun Suresi
Kevser Suresi
Kafirun Suresi
Nasr Suresi
Tebbet Suresi (Mesed)
İhlas Suresi
Felak Suresi
Nas Suresi

Duha Suresi
İnşirah Suresi
Tin suresi
Kadr Suresi / Kadir Suresi
Asr Suresi
Humeze Suresi
Karia Suresi
Alak Suresi (Yeni)
Tekasur Suresi (Yeni)
Abese Suresi
Buruc Suresi
Fecr Suresi
Fetih Suresi
Hakka Suresi
İnfitar Suresi
Kıyame Suresi
Muddessir Suresi
Mulk suresi
Murselat Suresi
Nebe Suresi
Rahman Suresi
Yasin Suresi

Namaz simülatörü ve temel müezzinlikte gerekli olabilecek bazı ayet ve dualar yer almaktadır.


Öğrenmek istediğiniz ve uygulamamızda yer almasını istediğiniz sure ve duaları bilirtirseniz sonraki güncellemelerimize eklemeye çalışırız. Uygulamamızda yer alan sure ve duaların onlarcası kullanıcı talepleri doğrultusunda eklenmiştir.

Herhangi bir hata veya yanlışlıkla karşılaşırsanız lütfen bize e-posta adresimiz üzeründen bildiriniz. Prayer is a special version of Surah ad-free application Ezberletic our prayers. Sure it is based on the teaching and prayer. Articulate and made a slow okuyuşl our special voice applications.

read time in prayer, praying the prayers, some other time period other than prayer, the prayer of the muezzin basic reading and so on. We offer an application that helps you memorize. In addition, you can learn the five daily prayers and funeral prayers and Eid prayers of lexical the main line, a simple simulation (simulation) with a prayer that the reading of the hike you choose time has Namaz Hoja section where you can follow the audio and video from start to finish.

Sure tutorial and prayer, verse by verse, a verse of your choice with our applications it ezberletic name, prayers and listen to the sentence by sentence as repeated periodically. Voice as recited verses and prayers are with the Arabic and Latin letters (Turkish) can be followed. At that moment the prayer recited verses or phrases, are colored, are shown in color.

If you want to wait a few seconds between each sentence to repeat a few times and repeat, now you can set them on the screen. The moment you start to listen to Surat or even prayer can change the number again and wait time setting. The verse you listen (or sentence), we recommend you to set an appropriate wait time for you to meet again. waiting time when you return to the previous screen with the Back button, the number of repetitions and the font size will be saved to your device and is ready every time without re-setting your own settings.

If you want to listen to Surat or just a certain place praying, simply touch with your finger to the desired line. If you touch line application which we will pass on that line. You can repeat until the desired sentence thoroughly learned.

our practice

İstiaz to (euzu Besmele)
Islamic confession of faith
Word-i Tawhid

Sela
Call to prayer
Kamet
Athan's Prayer
Prayers of repentance Seyyidül
Convenience Prayers / Lord Yess (New)
Ayetel Kursi
Amenerresul the
Huvallahullez the

Subhanek to
Tahiyyatu (Ettahiyyat a)
Allahumma Salli
Allahumma Barika
Rabbana Athens
Rabbenağrifl the
Kunut prayer (Allahumma inna nesteinük to, allahümme iyyak was Nabua)
Credo

Al-Fatiha
Al-Fil
Surat Quraish
Mahogany Surat
Al-Kawthar
Disbelievers Surat
Surat an-Nasr
Tebbet Surat (Mesed)
Surah Ikhlas
Al-Falaq
Surat an-Nas

Surah Duha
İnşirah Surat
Tin Surah
Al-Qadr / Kadir Surat
Al-Asr
Al-humaza
Karin Surat
'Alaq (New)
Takathur Time (New)
Abes Surat
Al-burooj
Al-Fajr
Surat al-Fath
About Surat
Al-infitar
Al-qiyama
The Surat al- Muddaththir
Surah Mulk
Al-mursalat
An-Naba
Surat ar-Rahman
Surah

Prayer simulator and basic muezzin will be needed are some verses and prayers.


    If you want to learn and practice our prayers bilirt time and place you want to receive our updates, we try to add later. Our practice areas in dozens of places and prayer time have been added based on user demand.

    If you encounter any errors or inaccuracies please let us have the above e-mail address.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Sure Dua Ezberletici Pro

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.