$1.99
Sale has ended but you can still get this app.
Download Szwedzki Trening od podstaw Now

Description

iFiszki Szwedzki Trening od podstaw to aplikacja do skutecznej nauki języka dla osób zaczynających naukę języka szwedzkiego zawierająca 1200 słówek i zdań.

Dzięki iFiszkom łatwo i przyjemnie nauczysz się słówek, poznasz przykłady ich użycia oraz udoskonalisz wymowę i rozumienie ze słuchu.

iFiszki masz zawsze przy sobie. Możesz uczyć się w każdej wolnej chwili!

Aplikacja iFiszki Szwedzki Trening od podstaw zawiera:

* 1200 słówek i zdań -> poznasz słówka niezbędne do swobodnej komunikacji w na poziomie A1-A2
* nagrania wymowy wszystkich słówek w wykonaniu native speakerów -> nauczysz się poprawnej wymowy
* blisko 600 przykładowych zdań wraz z tłumaczeniem -> uczysz się użycia słów w praktyce
* praktyczny i wygodny podział na 21 kategorii tematycznych -> uporządkujesz swoją wiedzę
* system powtórek -> zoptymalizujesz naukę i zaoszczędzisz czas
* opcję managera słówek -> możesz dodawać własne słówka
* testy podsumowujące i przejrzyste statystyki -> sprawdzisz postępy nauki

Aplikacja dla osób na poziomie podstawowym (A1-A2).

Przykładowe słówka: god dag, att prata, lägenhet, att läsa, pengar, kund, dator, lösenord, sjukhus, söndag, punktlig, arbetsavtal, semester, flyg, att jobba

Dzięki iFiszkom:

- poznasz 1200 zwrotów i wyrażeń najczęściej używanych w języku szwedzkim
- nauczysz się prawidłowej wymowy i akcentu.
- zaczniesz się swobodnie komunikować na poziomie podstawowym

Dzięki aplikacji iFiszki masz zawsze pod ręką na swoim smartfonie lub tablecie.

Możesz uczyć się języka o każdej porze i w dowolnym miejscu!

Aplikacja i materiał językowy zostały przygotowane przez wydawnictwo językowe Edgard, twórcę ponad 300 publikacji do nauki 30 języków obcych.

EduCards Swedish training from scratch is an application for effective language learning for beginners learning the Swedish language contains 1200 words and sentences.

Thanks EduCards easy and fun to learn words, know examples of their use, and perfected the pronunciation and listening comprehension.

 EduCards you have always with you. You can learn at every free moment!

Application EduCards Swedish training from scratch includes:

* 1200 words and sentences -> know words necessary for communication in the level of A1-A2
* Record the pronunciation of all words in the execution of native speakers -> learn the correct pronunciation
* Nearly 600 examples of sentences with translation -> learn to use words in practice
* Practical and convenient division into 21 thematic categories -> Organize your knowledge
* Replays -> optimize learning and save time
* Option vocabulary Manager -> You can add your own words
* Tests summarizing and transparent statistics -> check the progress of science

The application for people on a basic level (A1-A2).

Sample words: god dag, att prata, lägenhet, att LASA, Pengar, seconds, dator, lösenord, Sjukhus, Sondag, punktlig, arbetsavtal, semester, flyg, att Jobb

Thanks EduCards:

- Know 1,200 words and phrases commonly used in Swedish
- You will learn the correct pronunciation and accent.
- Begin to freely communicate on a basic level

With this application EduCards you always have on hand for your smartphone or tablet.

You can learn anytime, anywhere!

Application and linguistic material has been prepared by the publishing language Edgard, creator of more than 300 publications to learn 30 languages.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Szwedzki Trening od podstaw

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.