Sale has ended but you can still get this app.
Download TSK Personel Now

Description

Türk Silahlı Kuvvetleri 2018 yılı içinde toplam 43 Bin personel alımı gerçekleştirecektir.

* Sözlü mülakatta çıkan sorular eklenmiştir.

*Kredi Kartı olmayan adaylar aşağıdaki linkte yer alan mağazalardan nakit ödeme yaparak uygulamayı cep telefonlarına indirebilirler. https://play.google.com/intl/tr_tr/about/giftcards/#giftcards-retailers


Bu uygulama vasıtasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri sözleşmeli er başvuru formu danışmanlığı, uzman erbaş - uzman çavuş rehber kılavuzu ve TSK personel alımı başvuru ekranlarıyla ilgili detaylı bilgiler alabilirsiniz. İlköğretim mezunlarının da başvurabileceği personel ilanlarında kpss (kamu personeli seçme sınavı) şartı aranmamaktadır. Özellikle sözleşmeli er / uzman erbaş ve uzman çavuş alımları ağırlıkta olacaktır. Bu uygulamayı indirerek Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde açılan personel ilanlarını görebilir, tüm rehber kılavuzlarına ulaşabilirsiniz. Uygulama sayesinde uzman er / erbaş işlemleriyle ilgili gerekli dökümanları öğrenebilir, başvuru işlemlerine dair adımları nasıl tamamlayacağınıza dair fikir sahibi olabilirsiniz.

TSK askeri mevzuat ve kanun bilgileri, sözleşmeli er alımı, uzman erbaş alımı, uzman çavuş alımı, jandarma komando alımı, tsk jandarma askeri personel istihdamına dair bilgi ve danışmanlık rehberlerine erişebilirsiniz.

Ayrıca ;
*TSK Personel mevzuatı
*TSK istihdam bilgileri
* 3269 sayılı uzman erbaş kanunu
*Sözleşmeli er hakları
* Uzman çavuş alımı bilgileri
* Uzman çavuş adayları için rehberlik bilgilerine erişebilirsiniz.

2018 Jandarma personel temin işlemleri, uzman çavuş alımı, uzman erbaş alımı, sözleşmeli er başvuru, jandarma uzman çavuş alımı, tsk personel başvuru işlemleri için uygulamadaki yönergeleri takip edebilirsiniz.

2018 sözleşmeli er olmak istiyorum, türk silahlı kuvvetleri personeli olarak bu vatana hizmet etmek istiyorum diyenler uygulamayı indirebilirler. Tsk personel başvuru işlemleri belirli dönemlerde gerçekleştirilmektedir ve sözleşmeli er başvuru yapmak için gerekli şartları taşımanız gerekmektedir. Detaylar uygulama içinde dökümanlar bölümünde açıklanmıştır. Uzman çavuş, uzman onbaşı, jandarma özel harekat, jöh, erbaş gibi konularda detaylı bilgiler mobil uygulama içinde açıklanmıştır. Jandarma tsk bünyesinde sözleşmeli er alımı, uzman çavuş alımı, uzman onbaşı alımı, sözleşmeli er başvuru, uzman erbaş başvuru, jandarma uzman çavuş alımı 2018 yılında da kadar devam etmektedir.

Bu uygulama mevzuat gereği, kişisel hiç bir bilgi depolamaz. Kişisel verilerinizin hiç birine erişmez, kayıt altında tutmaz ve kullanmaz.Thousands of Turkish Armed Forces will perform a total of 43 recruitment in 2018.

* The question in the oral interview were added.

* Credit Card applications by candidates who do not pay cash from the stores in the link below can download to mobile phones. https://play.google.com/intl/tr_tr/about/giftcards/#giftcards-retailers


         Turkish Armed Forces through this application consulting contract application form er, expert noncommissioned officers - sergeants can get detailed information about the guide book and Armed Forces recruitment application screen. kpss in staff announced in primary school graduates can apply for (public personnel selection exam) have not been called. Especially contracted er / experts will be commissioned officer and sergeant purchases in weight. By downloading this application are visible within the Turkish Armed Forces personnel drop their ads, you can reach all the guide book. Through the application of expert er / ranker can learn the necessary documents for the transaction, steps on how you can have an idea of ​​how to complete the application process.

       TAF military information legislation and laws, contract sooner recruiting, recruiting experts privates, sergeants recruiting, recruiting gendarmerie commandos, gendarmes tsk can access directory information and advice on military recruitment.

Also ;
* TSK Personnel legislation
* TAF employment information
* No. 3269 law expert ranker
* Contractual rights sooner
* Sergeant reception information
* You can access the Sergeant guidance for candidates.

        2018 Gendarmerie staffing operations, recruiting sergeants, privates recruiting experts, contracted er application, the gendarmerie sergeant intake, you can follow practice guidelines for staff tsk application process.

        I want to be sooner contracted in 2018, the Turkish armed forces can download the application those who want to serve this country as the staff. Tsk personnel application process are carried out in certain periods and under contract, you need to transport the necessary conditions for the application sooner. Details of implementation is described in the document section. Sergeants, corporals experts, gendarmerie special operations, Johor, detailed information on topics such as is described in the non-commissioned mobile applications. er contracted purchase of the Gendarmerie tsk-site recruiting sergeants, corporals recruiting experts, contracted er application, application specialist noncommissioned officers, gendarmerie sergeant in the reception continues until 2018.

This application legislation, does not store any personal information. Can not access any of your personal data, does not keep a record of and does not use.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for TSK Personel

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.