Sale has ended but you can still get this app.
Download Vinlexikon Frankrike Now

Description

VINLEXIKON FRANKRIKE
Med denna app får du en aktuell version över alla franska kvalitetsviner. Den innehåller även de viktigaste lantvinerna. Full hänsyn har tagits till de nya reglerna enligt EU:s Vinlag från 2009. Du finner all viktig information beträffande ursprung och druvsorter.
I del 1 beskrivs mer än 600 begrepp beträffande vinerna och de tillhörande druvsorterna. Hundratals sökbegrepp med direkt anknytning, hjälper dig att snabbt och lätt hitta omfattande information över vinlandet Frankrike.
Del 2 är en förteckning över de 150 mest kända vingårdarna i Bordeaux, enligt klassificeringen från Médoc och Sauternes från 1855. Du finner även rankningen av Pessac-Léognan från 1959, och Premier Grand Cru Class´s ”A” och ”B” för Saint-Emilion, enligt det aktuella läget (2012). Även kända Chateaux´s , som ligger utanför klassificeringen, är med på listan. För alla vingårdar är cuvéernas klassificeringsgrad och sortvaritioner angivna.
All information är tillgänglig utan internetförbindelse och alltid användbar, t.ex. på restaurang, i vinoteket, vid förberedelse inför en tentamen eller helt enkelt om du är intresserad av det storartade temat vin.
All information är omedelbart tillgänglig, på restaurang, i vinoteket, vid förberedelse inför en tentamen eller helt enkelt om du är intresserad av det storartade temat vin.
Via ”MAP” kan du informera dig närmare om var vinodlingskommunerna eller området ligger. (Förutsättning: internetanslutning)
Författaren Egon Mark är diplom-sommelier och vinakademiker med WSET-diplom. Vid SOPEXA’s sommelier-mästerskap 1994 var han Österrikes segrare med titeln ”Österrikes bästa sommelier för franska viner och spritvaror”.
Kontakt
www.diplomsommelier.at
emarvol@gmail.comVINLEXIKON FRANCE
With this app, you get a current version of all French wines. It also contains the most important country wines. Full account is taken of the new rules under EU Vinlag from 2009. You will find all the important information concerning the origin and grape varieties.
Part 1 describes more than 600 concepts of the wines and the associated varieties. Hundreds of search terms directly related, helps you to quickly and easily find comprehensive information on wine country France.
Part 2 is a list of the 150 most famous vineyards of Bordeaux, according to the classification of the Médoc and Sauternes from 1855. You will also find the ranking of Pessac-Leognan 1959, and Premier Grand Cru Class's "A" and "B" for Saint-Emilion, in the current situation (2012). Also known Chateaux's, which is outside the classification, is on the list. For all wineries are cuvéernas classification level and variety which organizations listed.
All the information is available without an Internet connection, and always useful, eg in restaurants, in vinotheque, in preparation for an exam, or simply if you are interested in the grand theme of wine.
All information is immediately available, at the restaurant, in vinotheque, in preparation for an exam, or simply if you are interested in the grand theme of wine.
Via the "MAP" can tell you more about each wine-growing municipality or area is located. (Prerequisite: Internet)
The author Egon Mark is a diploma-sommelier and vinakademiker with WSET Diploma. At Sopexa's sommelier championship in 1994, he was Austrian champion titled "Austria's best Sommelier for French wines and spirits."
Plug
www.diplomsommelier.at
emarvol@gmail.com

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Vinlexikon Frankrike

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.