$3.49
Sale has ended but you can still get this app.
Download Now

Description

De Vlieg App van Stichting VALK. Je therapeut voor onderweg.

Nooit meer alleen met je vliegangst. Want nu is er de Vlieg App van Stichting VALK. We coachen je door moeilijke tijden. Of dat nu maanden of weken voor een reis is, direct voor de vlucht, op de luchthaven of in het vliegtuig; we zijn bij je met dit handige tool. We helpen je met feiten (zodat je gedachten niet met je op de loop gaan), met oefeningen (zodat je stressniveau direct daalt), met tips en met een speciale knop voor paniekbeheersing.

De app is gebaseerd op de wetenschappelijk onderzochte behandelmethode die Stichting VALK hanteert tijdens de reguliere therapeutische trainingen.
Stichting VALK kent een slagingspercentage van 98% en heeft geen winstoogmerk.

Tijdens de vlucht kun je de app openen in de vliegtuigmodus. Is de app eenmaal gedownload, dan heb je geen internetverbinding meer nodig.

Het hoofdmenu bestaat uit:
Vliegen, Weten, Ontspan, Paniek, Info

Vliegen
Hier kun je kiezen uit informatie en tips over: wat je doet voor de vliegreis, wat er gebeurt tijdens de start, de vlucht, turbulentie en de landing.

Weten
Hier vind je onder meer: feiten over vliegen (een minicursus luchtvaart), belangrijke statistieken, informatie over wat angst met je doet en tips voor tijdens de vliegreis.

Ontspan
Hier vind je ontspanningsoefeningen in tekst en audio; een korte basisoefening en een 20 – minutenoefening.

Paniek
Als mensen echt heel bang zijn, kan de paniekknop helpen. Hier gaat direct een audiobestand van start. Een therapeut helpt je je spanningsniveau direct te verlagen.

Info
Onder deze button vind je informatie over Stichting VALK. Stichting VALK is een samenwerkingsverband tussen de KLM, de Universiteit Leiden en Amsterdam Airport Schiphol (de letters VALK staan voor VliegAngstbestrijding Leidse universiteit KLM). Het instituut is in 1989 opgericht en behandelt op basis van jarenlang wetenschappelijk onderzoek mensen met vliegangst en aanverwante klachten. Samen met de vakgroep Klinische en Gezondheidspsychologie van de Universiteit Leiden, doet Stichting VALK doorlopend onderzoek naar vliegangstbehandelmethoden. Ook nu doet Stichting VALK continu onderzoek, samen met de Universiteit Leiden. Zo weet u zich verzekerd van wetenschappelijk verantwoorde en wetenschappelijk geëvalueerde behandelingen. Stichting VALK heeft een slagingspercentage van 98%, geen en geen winstoogmerk. Ook Transavia.com en ArkeFly zijn inmiddels partner van Stichting VALK

The Flying App VALK Foundation. Your therapist on the go.

Never alone with your fear of flying. Because now there is the Flight App VALK Foundation. We coach you through difficult times. Whether months or weeks before a trip, before flight, at the airport or on the plane; We are with you with this handy tool. We help you with facts (so your thoughts are not your run away), with exercises (so your stress level immediately drops), with tips and a special panic button control.

The app is based on scientifically researched method of treatment which uses VALK Foundation during the regular therapeutic training.
VALK Foundation has a 98% success rate and has no profit.

During the flight, you can open the app in Airplane mode. Once the app is downloaded, then you have no Internet connection needed.

The main menu consists of:
Flying, Knowing, Relax, Panic, info

Fly
Here you can choose between information and tips on what you do for the flight, what happens during the launch, flight, turbulence and landing.

Know
Here you will find include: facts about flying (a mini course Aeronautics), important statistics, information about what fear does to you and tips during the flight.

Relax
Here you will find relaxation in text and audio; a short basic exercise and a 20 - minute exercise.

Panic
If people really are very afraid, the panic button can help. Here is an audio file starts immediately. A therapist helps you instantly reduce your stress level.

More
Under this button you find information about FALCON Foundation. VALK Foundation is a partnership between KLM, the University of Leiden and Amsterdam Airport Schiphol (the letters stand for FALCON combat fear of flying KLM Leiden University). The institute was established in 1989 and deals based on years of scientific research people with fear of flying and related complaints. Together with the Department of Clinical and Health Psychology of Leiden University, VALK Foundation does ongoing research into fear of flying treatment methods. VALK Foundation also is doing continuous research, together with the University of Leiden. So you can be sure of scientifically sound and scientifically evaluated treatments. VALK Foundation has a 98% success rate, no and no profit. Transavia.com and ArkeFly also have been a partner of Foundation FALCON

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.