Free!
Sale has ended but you can still get this app.
Download Vogels van Europa Now

Description

Deze digitale gids Vogels van Europa is ontwikkeld in het kader van het EU KeyToNature project dat beoogt flora- en fauna-informatie snel en gemakkelijk toegankelijk te maken.

Wat is er nieuw in versie 2.02?
De zoekfunctie gaf een fout na een browser update, dit is gerepareerd, enkele ontbrekende geluiden zijn toegevoegd.

LET OP: deze app is niet compatible met het CyanogenMod OS.

Deze app bevat:

- Informatie over 448 soorten Europese vogels (verspreiding, habitat, voedsel, enz.)
- 1360 foto's
- De geluiden van 435 soorten
- Een interactieve sleutel voor het determineren van soorten
- Een alfabetische soortenlijst met een zoekfunctie

Deze applicatie is een voor dit medium aangepaste heruitgave van de CD-ROM Vogels van Europa, gepubliceerd door ETI (ISBN 90-215-3009-0).

Colofon:

Samenstelling: Tekla Boersma en Huub Veldhuijzen van Zanten
Techniek: Maarten Schermer
Vormgeving: Maarten van der Velde, Jessica Grootveld
Initiatief: Naturalis Biodiversity Center
Identificatiesleutel: R. Sluys, G. Gijswijt, Huub Veldhuijzen van Zanten
Tekeningen: F.J. Maas, Joh. Reydon en P. van der Wolf
Geluiden: C. Hazevoet en L. Svensson

Foto’s:

De volgende natuurfotografen zijn wij zeer erkentelijk voor hun bereidwillige medewerking:

Jankees Schwiebbe, www.birdphoto.nl
Han Bouwmeester, www.hanbouwmeester.nl
Pieter Dol, www.pieterdol.com
Richard Diepstraten, www.pbase.com/richard2051
Toy Jansen, www.globalbirding.com
Robert Royse, www.roysephotos.com
Marc Gottenbos, www.birdimage.nl
Jan van der Voort
Stichting Saxifraga (Luc Hoogenstein, Piet Munsterman, Jan C. van der Straaten en Mark Zekhuis)
Ruud Altenburg
Edwin van Spronsen This e-guide Birds of Europe has been developed within the framework of the EU project aiming KeyToNature flora and fauna make information quickly and easily accessible.

What's new in version 2.02?
The search gave an error on a browser update, this is repaired, some missing sounds added.

NOTE: This app is not compatible with the CyanogenMod OS.

This app includes:

- Information on 448 species of birds (distribution, habitat, food, etc.)
- 1360 photos
- The sounds of 435 species
- An interactive key for identifying species
- An alphabetical list of species with a search function

This application is an adapted mobile version of the CD-ROM Birds of Europe, published by ETI (ISBN 90-215-3009-0).

Imprint:

Composition: Tekla Boersma and Huub Veldhuijzen van Zanten
Technique: Maarten Schermer
Design: Maarten van der Velde, Jessica Grootveld
Initiative: Naturalis Biodiversity Center
Identification Key: R. Sluys, G. Gijswijt Huub Veldhuijzen van Zanten
Drawings: F. J. Maas, Joh. Reydon and P. van der Wolf
Sounds: C. Hazevoet and L. Svensson

Photos:

The following photographers we are very grateful for their kind cooperation:

Jankees Schwiebbe, www.birdphoto.nl
Han Bouwmeester, www.hanbouwmeester.nl
Pieter Dol, www.pieterdol.com
Richard Diepstraten, www.pbase.com/richard2051
Toy Jansen, www.globalbirding.com
Robert Royse, www.roysephotos.com
Marc Gottenbos, www.birdimage.nl
Jan van der Voort
Foundation Saxifraga (Luc Hoogenstein Piet Munsterman, Jan C. van der Straaten and Mark Zekhuis)
Ruud Altenburg
Edwin van Spronsen

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Vogels van Europa

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.