$21.79
Sale has ended but you can still get this app.
Download Voita sosiaalinen fobiasi Now

Description

Kuinka sosiaalisesta fobiasta ja ahdistuksesta pääsee eroon. Tehokas hypnoosi auttaa sinua nauttimaan enemmän sosiaalisesta elämästä

Sosiaalinen fobia voi olla valtava este voitettavaksi. Se voi luoda suurta epävarmuutta ja sen vuoksi voit jäädä paitsi useista mahtavista ja hauskoista kokemuksista. Sosiaalisten tapojen muuttaminen vie aikaa, mutta hypnoosi voi auttaa sinua huomattavasti.

Hypnoosi on suunniteltu muuttamaan toimintoja ja ajatuksia ja tekemään elämästä positiivisempaa. Sitä voidaan käyttää sosiaalisten mallien muuttamiseen ja ahdistuksen ja sosiaalisen fobian poistamiseen.

Sosiaalisen fobian hoito hypnoosilla

Voita sosiaalinen fobiasi hypnoosilla auttaa sinua muuttamaan ajatusmalliasi ja tapojasi, jotta voisit olla avoimempi ja sosiaalisempi ja unohtaa ahdistuksen ja pelot, joita sosiaaliset tilanteet saavat aikaan.

Kuinka hypnoosi voi auttaa sosiaalisen fobian ja ahdistuksen voittamisessa?

Miellyttäviä tilanteita hahmottamalla sekä negatiivisia ajatuksia ja pelkoja häivyttämällä hypnoosi muuttaa sosiaalisen fobian nopeasti sosiaaliseksi avoimuudeksi. Saat uusia mahdollisuuksia nauttia sosiaalisista kokemuksista.

Kuinka hypnoosia käytetään sosiaalisen fobian ja ahdistuksen voittamiseen?

Hypnoosi toimii parhaiten kuuntelua toistamalla.

Kuuntele sosiaalisen ahdistushäiriön hypnoosia päivittäin 21 päivän ajan. 21 päivän jälkeen hypnoosi toimii alitajunnan kautta. Yritä miettiä myös päivittäin, kuinka voit avautua enemmän, olla sosiaalisempi ja vähentää sosiaalisen fobian tunnettasi.

21 päivän jälkeen voit kuunnella hypnoosia tarvittaessa. Muistathan, ettei hypnoosista voi saada yliannostusta - se ei ole vaarallista. Jokainen kuuntelukerta vahvistaa edellisen kuuntelukerran vaikutusta.

Tee jotain sosiaalisen fobiasi ja ahdistuksesi poistamiseksi... Osta Voita sosiaalinen fobiasi jo tänään!

How social phobia and anxiety to get rid of. Effective hypnosis will help you to enjoy more of the social life

Social phobia can be a huge obstacle to overcome. It can create a great deal of uncertainty and, therefore, you can miss out on a number of wonderful and fun-filled experience. Changing social habits takes time, but hypnosis can help you considerably.

Hypnosis is designed to change the features and ideas, and to make life more positive. It can be used to change the social models and the anxiety and social phobia removal.

Social phobia treatment hypnosis

Win social phobia hypnosis to help you change your habits and intellectual programming, so you can be more open and more social and forget the anxiety and fears that give rise to social situations.

How hypnosis can help social phobia and anxiety to overcome?

Pleasant situations by rendering as well as negative thoughts and fears fade to Hypnosis to change social phobia fast social transparency. Receive new opportunities to enjoy social experiences.

How to use hypnosis for social phobia and anxiety to win?

Hypnosis works best plays, repeat.

Listening social anxiety disorder hypnosis daily for 21 days. 21 days after the subliminal hypnosis works. Try to think about the day, how you can open up more, to be more social and to reduce social phobia tunnettasi.

After 21 days you can listen to hypnosis, if necessary. Please keep in mind that hypnosis can get an overdose - it is not dangerous. Every time you listen it confirms the previous effect.

Do something social phobia, and tribulation, and remove ... Buy Win social phobia today!

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Voita sosiaalinen fobiasi

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.