Free!
Sale has ended but you can still get this app.
Download Ziriguidum! Portugisisk Now

Description

Denne språktreningsappen i grunnleggende portugisisk grammatikk er en del av opplæringsprogrammet Ziriguidum!, i brasiliansk språk og kulturforståelse.

Utgiver er Universitetet i Stavanger. Målet med opplæringsprogrammet er å gi den nødvendige kunnskap om holdninger og ferdigheter som du trenger for å mestre kulturmøtet mellom Norge og Brasil.

Denne applikasjonen krever tilgang til lagring for å ta vare på din progresjon. Den krever også at Adobe AIR runtime installeres. Hjelp til å gjøre dette kommer automatisk opp første gang man starter applikasjonen hvis AIR runtime ikke allerede er installert.

Applikasjonen er tilpasset skjermoppløsninger fra 800x480 til 1920x1200 piksler. Minimum skjermstørrelse er 4 tommer.

This språktreningsappen in basic Portuguese grammar is part of the training program Ziriguidum!, The Brazilian language and cultural understanding.

Publisher University of Stavanger. The aim of the training is to provide the necessary knowledge, attitudes and skills that you need to master the cultural encounter between Norway and Brazil.

This application requires access to storage to take care of your progression. It also requires the Adobe AIR runtime installed. Help to make this come up automatically the first time you start the application if the AIR runtime is not already installed.

The application is custom screen resolutions from 800x480 to 1920x1200 pixels. Minimum screen size is 4 inches.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Ziriguidum! Portugisisk

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.