$21.46
Sale has ended but you can still get this app.
Download Aldrig mere genert Now

Description

Sådan bliver du mindre genert og mere udadvendt

Her får du en effektiv hjælp til at åbne op - og komme ud af at være genert og tilbageholdende. Lydbogen hjælper dig til at give slip og turde tage skridtet med at være mere åben og mere udadvendt.

Bliv mindre genert i dag!


Du får følgende ud af programmet Aldrig mere Genert:

- Du bliver mindre genert
- Du bliver mere åben
- Du bliver mere udadvendt
- Du får hjælp til at åbne op og møde nye mennesker
- Du får alle værktøjerne til at selv få kontrollen
- Coaching og anti-generthedshypnose

Måden du får dæmpet din generthed på, er simpel, enkel og meget effektiv. Du får genertheds programmet på en lydbog, som er indtalt enkelt og letforståeligt, så alle kan være med. Du behøver ikke at have arbejdet med din generthed før, du skal bare være åben og have lyst til at lave om på din generthed!

Lydbogen tager udgangspunkt i coaching, visualisering, NLP og hypnose. Og dertil kommer en række kognitive øvelse og spændende viden.

En sjov, enkel og nem måde at blive sin generthed kvit.

Husk at bruge høretelefoner, luk øjnene og nyd rejsen.

How to become less shy and more outgoing

Here you get an effective means to open up - and get out of being shy and timid. Audiobook helps you to let go and dare to take the step to be more open and more outgoing.

Be less shy today!


You get the following out of the program No more Shy:

- You become less shy
- You will be more open
- You become more extroverted
- You will help to open up and meet new people
- You get all the tools to even get control
- Coaching and anti-shy Rights hypnosis

The way you get dim your shyness on is simple, straightforward and very effective. You get shy care program on an audiobook, which is spoken simple and accessible, so everyone can participate. You do not have to work with your shyness before, you just have to be open and want to change your shyness!

Audiobook based on coaching, visualization, NLP and hypnosis. And then there are a number of cognitive exercise and exciting knowledge.

A fun, simple and easy way to get rid of his shyness.

Remember to use headphones, close your eyes and enjoy the journey.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Aldrig mere genert

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.