Sale has ended but you can still get this app.
Download Amenzi Rutiere Now

Description

Aplicația „Amenzi Rutiere” oferă un motor de căutare rapid pentru a putea căuta:
- orice contravenție prevăzută de Codul Rutier,
- orice contravenție prevăzută de Ordonanța nr. 37 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
- orice contravenție prevăzută de Hotărârea nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor
- orice contravenție prevăzută de Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto
- orice contravenție prevăzută de Ordonanţa nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
- articolul care prevede
- articolul care sancționează,
- valoarea amenzii
- valoarea jumătății din minimul amenzii
- măsurile complementare.

Dacă te-ai săturat de tabele și hârtii sau vrei să fii sigur că sancțiunea aplicată este cea corectă, atunci asta este aplicația pentru tine.

Disclaimer: Această aplicație nu are nicio legatură cu statul Român sau organele statului român (Guvern, Parlament, etc), fiind dezvoltată independent.Toate legile le puteti gasi in Monitorul Oficial sau pe Intralegis.The "Road Fines" application offers a quick search engine to search for:
- any contravention provided for in the Traffic Code,
- any contravention provided by Ordinance no. 37 of 7 August 2007 on the establishment of the framework for the application of the rules on driving periods, breaks and rest periods for drivers and the use of recording equipment for their activity
- any contravention provided by Decision no. 69/2012 on the establishment of infringements of a contraventional nature of the provisions of Regulation (EC) no. Regulation (EC) No 1,071/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 laying down common rules concerning the conditions to be fulfilled for the occupation of road transport operator and repealing Council Directive 96/26 / EC of Regulation (EC) no. 1,072 / 2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 on common rules for access to the international road haulage market, of Regulation (EC) no. Regulation (EC) No 1,073/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 on common rules for access to the international market for bus and coach services and amending Regulation (EC) No. 561/2006 and of the Government Ordinance no. 27/2011 on road transport and the rules for its application, as well as sanctions and other related measures applicable in case of finding violations
- any contravention provided by the Emergency Ordinance no. 49/2019 on alternative transport activities with car and driver
- any contravention provided by Ordinance no. 15/2002 on the application of the use tariff and the toll on the Romanian national road network
the article providing
- the sanctioning article,
- the amount of the fine
- the amount of half of the minimum fine
- complementary measures.

If you are tired of tables and papers or you want to be sure that the sanction applied is the right one, then this is the application for you.

Disclaimer: This application has nothing to do with the Romanian state or the organs of the Romanian state (Government, Parliament, etc.), being developed independently. You can find all the laws in the Official Gazette or on Intralegis.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Amenzi Rutiere

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.