$2.99
Sale has ended but you can still get this app.
Download Angielski Phrasal Verbs Now

Description

iFiszki Angielski Phrasal Verbs to aplikacja do skutecznej nauki języka dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych zawierająca 500 czasowników frazowych i 500 przykładowych zdań.

Dzięki niej łatwo i szybko zapamiętujesz słówka, poznajesz przykłady ich użycia w zdaniach oraz doskonalisz wymowę.

iFiszki masz zawsze przy sobie. Możesz uczyć się w każdej wolnej chwili!

Aplikacja iFiszki Phrasal Verbs zawiera:

* 500 czasowników frazowych -> będziesz mógł się swobodnie komunikować w języku angielskim na poziomie B1-C1
* 500 przykładowych zdań wraz z tłumaczeniem -> poznasz użycie słów w praktyce
* ponad 1500 nagrań wymowy w wykonaniu native speakerów -> nauczysz się poprawnej wymowy
* system powtórek -> zoptymalizujesz naukę i zaoszczędzisz czas
* test podsumowujący i przejrzyste statystyki -> sprawdzisz postępy nauki

Aplikacja dla osób na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym.

Słówka są podzielone na 21 najpopularniejszych grup tematycznych: biznes i finanse, czas, działania i zdarzenia, myśli, nastroje i emocje, nauka, polityka i wojna, praca, relacje międzyludzkie, wymiar sprawiedliwości, zakupy i garderoba, związki i wiele, wiele innych.

Przykładowe słówka: move on to sth, turn sth off, break into sth, subject sb to sth, put sth down, hang back from sth, take pride in sth, do sb out of sth, put forward, fall about laughing, stand sb up, pick on sb, take sth off, eat out, grow out of


Dzięki aplikacji iFiszki masz zawsze pod ręką na swoim smartfonie lub tablecie.
Możesz uczyć się języka o każdej porze i w dowolnym miejscu!

Aplikacja i materiał językowy zostały przygotowane przez wydawnictwo językowe Edgard, twórcę ponad 300 publikacji do nauki 30 języków obcych. EduCards English Phrasal Verbs is an application for effective language learning for people with intermediate and advanced phrasal verbs containing 500 and 500 model sentences.

Thanks to it easily and quickly memorize words, recognize examples of their use in sentences and improve your pronunciation.
 
EduCards you have always with you. You can learn at every free moment!

Application EduCards Phrasal Verbs includes:

* 500 phrasal verbs -> you will be able to freely communicate in English at level B1-C1
* 500 sample sentences with translation -> know the words to use in practice
* More than 1,500 speech recordings performed by native speakers -> learn the correct pronunciation
* Replays -> optimize learning and save time
* Test summary and transparent statistics -> check the progress of science

Application for people at intermediate and advanced levels.

The words are divided into 21 most popular subject areas: business and finance, time, activities and events, thoughts, moods and emotions, science, politics and war, work, relationships, justice, shopping and dressing, relationships and much, much more.
 
Sample words: move on it sth, sth turn off, break into sth, subject sb sth it, put sth down, hang back from sth, take pride in sth to sb out of sth, put forward, fall about laughing, stand sb up, pick on sb, sth take off, eat out, grow out of


With this application EduCards you always have on hand for your smartphone or tablet.
You can learn anytime, anywhere!

Application and linguistic material has been prepared by the publishing language Edgard, creator of more than 300 publications to learn 30 languages.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Angielski Phrasal Verbs

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.