Sale has ended but you can still get this app.
Download Aromatherapie voor Honden Now

Description

Aromatherapie voor Honden
Wil jij de gezondheid van je hond op een natuurlijke manier bevorderen?

Ik ben super enthousiast om de nieuwe app Aromatherapie voor Honden met jou te delen.

In deze nieuwe aantrekkelijke App vind je alle informatie die je nodig hebt in 1 klik:
- voor het bevorderen van de gezondheid van je hond op een meer natuurlijke manier,
- voor het opzoeken van een essentiële olie voor noodgevallen terwijl je op de dierenarts wacht,
- voor het ondersteunen van het herstel na een blessure en/of ongeval,
- of als onderdeel van het gezondheids plan voor je hond.

De App is verdeelt in drie onderdelen:
1) het veilig gebruiken van aromatherapie op honden
- leer hoe je oliën veilig gebruikt
- leer verschillende manieren van toepassingen
- bestel je therapeutische kwaliteit oliën in de App
2) Een uitgebreide gids met de meest voorkomende aandoeningen
Zoek snel welke olie je gebruikt voor de meest voorkomende aandoeningen. We vullen de condities aan met regelmatige App updates.
- Weefsel, spieren, pezen, etc
- Spijsverterings stelsel
- Ouderdom
- Gedrag, o.a. stress, nervositeit
- Botten, gewrichten
- Huidaandoeningen, o.a. insecten, wild vlees,
- En vele andere.

3. Eerste Hulp
Welke oliën te gebruiken voor eerste hulp aandoeningen, denk hierbij aan:
- Bloedingen
- Infectie
- Ontstekingen
- Pijn
- Trauma & Shock

De beste manier om de App te blijven verbeteren is door jouw feedback. Download de App, ga hem gebruiken en laat ons weten van je er van vindt. We testen en leren elke dag, dus elke suggestie helpt mij en mijn team om een App te maken die jij wilt gebruiken!
Happy Oiling

Raadpleeg altijd eerst je dierenarts voor je aromatherapie toepast. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en vervangt nooit het advies van een dierenarts.
Deze App is niet bedoelt om te diagnostiseren, behandelen, genezen of het voorkomen van een ziekte. Aromatherapy for Dogs
Want to promote your dog's health in a natural way?

I'm super excited to share with you the new app Aromatherapy for Dogs.

This attractive new App you can find all the information you need in one click:
- to promote the health of your dog in a more natural way,
- for looking up an essential oil for emergencies while waiting for the veterinarian,
- to support the recovery after injury and / or accident,
- or as part of the health plan for your dog.

The App is divided into three parts:
1) safe use of aromatherapy for dogs
- learn how to safely use oils
- Learn different ways of applications
- Grab your therapeutic grade oils App
2) A comprehensive guide to the most common diseases
Quickly find what oil you use for the most common diseases. We fill the conditions with regular app updates.
- Tissues, muscles, tendons, etc
- Digestive System
- Age
- Behavior, include stress, nervousness
- Bones, Joints
- Skin disorders, inter alia, insects, wild meats,
- And many others.

3. First aid
Which to use oils for emergency conditions, think of this:
- Bleeding
- Infection
- Inflammation
- Pain
- Trauma & Shock

The best way to continue to improve the app by your feedback. Download the app, please use it and let us know you think of it. We test and learn every day, so any suggestion will help me and my team to create an app that you want to use!
Happy Oiling

Always consult your veterinarian before you apply aromatherapy. This information is intended for educational purposes only and never replace the advice of a veterinarian.
This app is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Aromatherapie voor Honden

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.