Sale has ended but you can still get this app.
Download beeClever Interaktiven Bukvar Now

Description

beeClever претставува уникатен концепт за рана едукација на деца преку забавни игри. Игрите beeClever се фокусирани на предучилишното образование односно деца на возраст од (3-7 години). Концептот со игри за деца доби препорака од професори и научни работници од Институтот за педагогија при УКИМ.

Игри кои се дел од оваа апликација:
- Учиме букви (Секоја буква е проследена со асоцијација слика)
- Што недостига (Недостига една буква за зборот да биде комплетен)
- Зборови (Буквите се размешани и потребно е да се формира збор)
- Што е следно (Која буква е следна во азбуката?)
- Меморија (Играта меморија но адаптирана за букви. Целта на играта е да се научи формата на буквите и да се запази нивната разлика)

Игрите се проследени со наставник водич кој ги охрабрува и им честита на децата за напредокот и успехот при решавањето на проблемите како и пријатна детска мелодија во позадина.

клучни зборови: Македонски, Makedonski, Јазик, Jazik, deca, деца, училиште, азбука, букви, учење, едукација, едукативни, uciliste, azbuka, bukvi, ucenje, edukacija, edukativni,

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for beeClever Interaktiven Bukvar

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.