Sale has ended but you can still get this app.
Download begrijpen 3 Now

Description

Begrijpend lezen: woorden in zinnen kunnen invullen. AVI-niveau 3 is gewenst (meestal einde 1ste leerjaar of einde groep 3). 20 reeksen met elk 10 zinnen en 10 woorden (200 zinnen en woorden). Deze reeks oefeningen volgen de leesmethode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen (een veelgebruikte leesmethode in België en Nederland). Ik heb deze oefeningen gemaakt steunend op mijn 25 jaar ervaring als leerkracht 1ste leerjaar. Werkt het best op tablets. Niet zo geschikt voor smartphones. Zwart scherm = laadtijd (+/- 50 sec).Start wat sneller op bij volgend gebruik. Billiau Danny. Reading Comprehension: words in sentences can fill. AVI level 3 is desired (usually end of 1st grade or end group 3). 20 sets with 10 sentences and 10 words (200 phrases and words). This series of exercises follow the reading method safely learn to read of publishing Zwijsen (a common reading method in Belgium and the Netherlands). I've created these exercises relying on my 25 years of experience as a teacher, 1st grade. Works best on tablets. Not suitable for smartphones. Black screen = charging time (+/- 50 sec) .start faster when next use. Billiau Danny.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for begrijpen 3

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.