Sale has ended but you can still get this app.
Download Bericht van de Sint Now

Description

Zo verras je jouw kind met een persoonlijke videoboodschap van de Sint!

Met de gloednieuwe en innovatieve app Bericht van de Sint verras je kinderen met een unieke en persoonlijke videoboodschap van Sinterklaas. Met behulp van de laatste technieken kruip jijzelf in de huid van de Sint en breng je hem tot leven voor een op maat gesneden boodschap voor jouw kind. Of natuurlijk je kleinkind, neefjes, nichtjes of buurtkinderen.

Hoe werkt het?
Het is niet zomaar een al bestaand filmpje van de Sint dat in de app wordt gebruikt waarover slechts jouw stem wordt geplakt. Onze specialisten hebben een 3D-model van de Sint ontworpen waarop jouw gezichtsuitdrukkingen en de bewegingen van jouw mond worden overgebracht. Jij brengt zo de Sint tot leven. Ook jouw stem en intonatie worden gebruikt en vervormd zodat je echt als de Goedheiligman klinkt. De Sint heeft zijn Grote Boek niet nodig, want wie kent jouw kind nu beter dan jijzelf om dé perfecte boodschap op te nemen?

Je kunt de app zo vaak gebruiken als je wilt. Aparte berichten voor broertjes en zusjes? Elke avond een videoboodschap? Wanneer jouw kind z’n schoentje heeft gezet? Eenmalig? Alles is mogelijk.

Stuur het filmpje door of speel het af op je eigen telefoon. Met grijpgrage kinderhandjes hebben we uiteraard rekening gehouden - om bij de app te komen, moet een code (rekensom) worden ingetoetst zodat jouw kind niet op een onbewaakt ogenblik zelf in de huid van de Sint kan kruipen.This way you surprise your child with a personal video message from the Saint!

With the brand new and innovative app Message from the Saint surprise your children with a unique and personal video message from Sinterklaas. With the help of the latest techniques, you can get into the skin of the Saint and bring it to life for a customized message for your child. Or of course your grandchild, nephews, nieces or neighborhood children.

How does it work?
It is not just an existing video of the Saint that is used in the app about which only your voice is stuck. Our specialists have designed a 3D model of the Saint on which your facial expressions and the movements of your mouth are transferred. You bring the Saint to life. Your voice and intonation are also used and distorted so that you really sound like the Goedheiligman. The Saint does not need his Great Book, because who knows your child better than yourself to take the perfect message?

You can use the app as often as you like. Separate messages for brothers and sisters? A video message every night? When your child has put his shoe? One-off? Everything is possible.

Send the video or play it on your own phone. We have of course taken into account grasping hands - to get to the app, a code (calculation) has to be entered so that your child can not crawl into the skin of the Saint at an unguarded moment.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Bericht van de Sint

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.