$1.99
Sale has ended but you can still get this app.
Download Binnenvaartpolitiereglement BPR Now

Description

Dit is het nieuwe Binnenvaartpolitiereglement, nieuwe editie. Overzichtelijk en compleet. Door Zeeweer.

Het binnenvaartpolitiereglement bevat de verkeersregels voor veruit het grootste deel van het Nederlandse binnenwater en is verplicht voor vrijwel iedere watersporter en professionele watergebruiker.

In plaats van een boekwerk kunt u nu ook deze app op uw smartphone of tablet meenemen, veel handiger!

√ U kunt het hele BPR op steekwoorden doorzoeken, óók op delen van een woord en in woordcombinaties. Daardoor is ook het zoeken van informatie voor uw Vaarbewijs een stuk gemakkelijker geworden.

√ De app heeft géén internetverbinding nodig.

√ Als u op het water bent: hoe zit het ook alweer met die éne voorrangsregel, of wat betekent die betonning precies? Met deze app weet u het veel sneller dan wanneer u moet gaan bladeren.

√ De weergave is helemaal aangepast aan het beeld van uw telefoon, we hebben een helder lettertype gebruikt, een snel menusysteem en een logische structuur toegepast.

√ Deze app is geschikt voor zowel uw telefoon als tablet (u hoeft dus slechts eenmaal te betalen)

Het Binnenvaartpolitiereglement is verplicht aan boord

In het werkingsgebied van het reglement moet elk schip een bijgewerkt exemplaar van het geldige BPR aan boord hebben. Dat kan op papier, maar mag ook deze app zijn, omdat artikel 1.11 in het binnenvaart politie reglement stelt: "Een exemplaar dat via een elektronisch middel op ieder moment geraadpleegd kan worden is eveneens toegestaan."

LET OP: Uitgezonderd van deze verplichting zijn grote schepen zonder bemanningsverblijf en kleine open schepen. Maar het blijft natuurlijk handig (en verstandig!) om de regels op het water te kennen en na te kunnen slaan.

Leveringsvoorwaarden:
We doen ons uiterste best om een fantastische en accurate app te leveren, maar kunnen natuurlijk niet garanderen dat de software en de daarin gepresenteerde data altijd 100% correct werken en zijn. Daarbij kunt u geen rechten ontlenen aan deze app of de daarin gepresenteerde informatie. Door het binnenvaart politie reglement door zeeweer te downloaden en gebruiken accepteert u deze leveringsvoorwaarden. This is the new Inland Waterways Police, new edition. Clear and complete. By Zeeweer.

The barge traffic police has for the largest part of the Dutch inland waterways and is required for almost every water sports enthusiast and professional water user.

Instead of a book, you can now carry this app on your smartphone or tablet, much more convenient!

√ You can search the entire BPR on keywords, even on parts of words and phrases. Thereby finding information for your Vaarbewijs has also become a lot easier.

√ The app requires no internet connection.

√ If you are on the water, what about that again with that one priority rule, or what that buoys exactly? With this app you will know much more quickly than if you have to scroll.

√ The display is completely adapted to the image of your phone, we used a clear font, a quick menu system and apply a logical structure.

√ This app is suitable for both your phone and tablet (so you only have to pay once)

The Inland Waterways Police required on board

In the scope of the regulations all ships an updated copy of the valid BPR on board. This can be on paper, but may also be this application, because section 1.11 of states in the navigational authority rules: "A copy that can be accessed is also allowed via an electronic means at any time."

NOTE: Excluded from this requirement are large ships without crew quarters and small open vessels. But it remains useful (and wise!) To know the rules of the water and be able to save after.

Delivery terms:
We do our utmost to deliver a fantastic and accurate app, but can not guarantee that the software and the data presented in it always work 100% correct and. It can not derive rights from this app or the information presented therein. By the navigational authority regulations by downloading zeeweer and use you accept these terms.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Binnenvaartpolitiereglement BPR

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.