Sale has ended but you can still get this app.
Download Dare2Share Kinders Now

Description

Hierdie app daag ouers uit om konflik-vrye alleentyd met hulle kinders deur te bring op 'n individuele basis. Die kaarte skep 'n platform waar jou kinders hulle eerlike opinies, behoeftes, en gevoelens kan kommunikeer.

Hoekom is kommunikasie nodig? Kinders het nodig om individuele tyd met hulle ouers deur te bring, sonder 'n broer of suster. Hierdie gehalte alleentyd met 'n ouer maak dat die kind geliefd voel asook spesiaal en veilig. Enige kind het 'n behoefte dat sy/haar opinies en behoeftes gehoor en gerespekteer word al stem hulle ouers dalk nie saam nie. As ouers hulle kinders toelaat om hulle frustrasies, gevoelens, en behoeftes eerlik oor te dra, skep hulle 'n platform waar kinders veilig voel om eerlik met hulle ouers te kommunikeer. Ouers help so hulle kinders om ook oor negatiewe goed in 'n gesonde manier te kommunikeer en daarom leer kinders om gevoelens te verwerk in plaas van om dit te onderdruk.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Dare2Share Kinders

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.