Sale has ended but you can still get this app.
Download Camins de Ronda – Costa Brava Now

Description

Descobreix la Costa Brava amb les seves rutes costaners "Camins de Ronda"
Senders que voregen la costa i transcorren per túnels, passarel·les, penya-segats, miradors, platges i cales d'aigües transparents

Algunes rutes segueixen el sender GR-92, conegut popularment com el sender de la Mediterrània.

Descobreix llocs emblemàtics amb l'aplicació "Camins de ronda"

Els camins de ronda tenien antigament una funció de vigilància de les costes, la Costa Brava era lloc de contraban i pirateria.
En els últims anys s'han anat recuperant i reconstruint, en l'actualitat són magnífics llocs per passejar i contemplar la seva bellesa.
Es poden recórrer en diversos trams. Hi ha trams per a passejos tranquils amb vistes al mar, altres trams exigeixen més esforç i s'aconsella portar un bon calçat, si els realitzem a l'estiu alguns ens permeten donar-nos una capbussada a platges amb aigües cristal·lines.

✔ Rutes fàcils de seguir
La majoria de rutes han estat dissenyades amb l'enfocament que es puguin realitzar un matí o una tarda, la totalitat de temps és d'anada i tornada, la majoria són perfectament practicables i senyalitzades.

✔ Funciona sense Internet
Es recomana utilitzar l'aplicació com a mínim un cop amb Wifi i connectivitat a internet per així poder descarregar les imatges, les quals seran emmagatzemades a la memòria cau del dispositiu. Llavors fent ús de la memòria cau es podrà accedir a tota la informació sense connexió.

✔ Segueix la ruta amb el GPS
Punts GPS per saber on comença la ruta, segueix la ruta amb el visor de mapes integrat amb marcadors i seguiment de la ruta fent servir el GPS. Es requereix que el dispositiu tingui GPS

✔ Guia multiidioma
• Suport de diferents idiomes (Català i Espanyol), a la secció Configuració es pot establir l'idioma per a l'Aplicació, independentment del que estigui establert per defecte en el dispositiu.

■ Segueix-nos a:
Google+: https://goo.gl/Ck0d9U
Facebook: https://www.facebook.com/caminsderonda
Webpage: https://caminsderonda.wordpress.com/


■ Funcions principals
• Llistat de camins
• Fitxa detalla amb més informació
• Punts GPS de sortida i arribada
• Visualització del track amb Google Earth (aplicació externa)
• Fotogaleria
• Support multiidoma (Catalá, Español i Francés)


★★★ Nous camíns de ronda (Agost 2017) ★★★

• Blanes a Cala Sant Francesc
★ Lloret de Mar a la Platja Sa Boadella
• Lloret de Mar a Cala den Trons
• Tossa de Mar a Cala Llevador
• Tossa de Mar a Cala Pola ☆
• Sant Pol a Cala Jonca
• Sant Pol a sa Conca
• Platja d'Aro a Torre Valentina
• Palamós al Castell Cap Roig
★ Llafranc a Platja del Golfet
★ Llafranc a Far de Sant Sebastià
• Tamariu a Cala Pedrosa
• Tamariu a Cala Aigua Xelida
• Aiguablava a Platja Fonda
• Cala Sa Riera a Cala Sa Tuna
• Cala Montgó a la punta Ventosa
• Cala Montgó a l'Escala
• L'Escala a Sant Martí d'Empúries


☆☆☆Pròximament - Coming Soon!!! ☆☆☆
camí de ronda de Roses
camí de ronda de Cadaqués


■ Municipis de la costa brava:

Blanes, Lloret de Mar, Tossa de Mar, Sant Feliu de Guixols, Platja d'Aro, Calonge, Palamós, Calella de Palafrugell, Tamariu, Begur, Torroella de Montgrí, L'Estartit, L'Escala, Sant Pere Pescador, Roses, Cadaqués, El Port de la Selva, Llança, Colera, PortbouDiscover the Costa Brava with its coastal routes "Paths"
Paths bordering the coast and pass through tunnels, bridges, cliffs, viewpoints, beaches and coves of transparent waters

Some routes follow the GR-92, popularly known as the path of the Mediterranean.

Discover the implementation landmarks "Caminos de Ronda"

The paths were formerly built surveillance of coasts, the Costa Brava place was smuggling and piracy.
In recent years there have been recovering and rebuilding, today they are beautiful places to walk and contemplate its beauty.
It can turn into several sections. There are sections for quiet walks with sea views, other sections require more effort and bring good footwear advised if the summer do allow some give us a swim in beaches with crystal clear waters.

✔ Easy routes to follow
Most routes have been designed with the approach that can make a morning or an afternoon, all time is back and forth, most are perfectly practicable and signposted.

✔ Works without Internet
It is recommended to use the application at least once with Wifi and internet connectivity so you can download images, which are stored in the cache device. Then using the cache can access all the information offline.

✔ Follow the route with GPS
Points GPS to know where to begin the route follows the trail map viewer integrated with markers and follow the route using GPS. It is required that the device has GPS

✔ Guide multilanguage
• Support of different languages ​​(Catalan and Spanish), the Setup you can set the language for the application, regardless of what is stated by the appliance.

■ Follow us:
Google+: https://goo.gl/Ck0d9U
Facebook: https://www.facebook.com/caminsderonda
Webpage: https://caminsderonda.wordpress.com/


■ Main Functions
• List ways
• Details tab with more information
• GPS Points of departure and arrival
• View track with Google Earth (external application)
• Photo Gallery
• Support multiidoma (Catalan, Spanish and French)


★★★ New paths (August 2017) ★★★

• Blanes Cala Sant Francesc
★ Lloret de Mar Beach Sa Boadella
• Lloret de Mar in Cala den Thrones
• Tossa de Mar in Cala Llevador
• Tossa de Mar in Cala Pola ☆
• Cala Sant Pol Jonca
• Sant Pol Sa Conca
• Torre Valentina to Platja d'Aro
• Castle Cap Roig Palamos
★ Llafranc beach Golfet
★ Llafranc Lighthouse of San Sebastian
• Tamariu Cala Pedrosa
• Water Tamariu Cala Xelida
• Aiguablava Platja Fonda
• Cala Cala Sa Riera Sa Tuna
• Cala Montgó tip Ventosa
• Cala Montgó in L'Escala
• L'Escala to Sant Martí d'Empúries


☆☆☆ Soon - Coming Soon !!! ☆☆☆
walkway Roses
walkway Cadaqués


■ Municipalities of the Costa Brava:

Blanes, Lloret de Mar, Tossa de Mar, Sant Feliu de Guixols, Platja d'Aro, Calonge, Palamos, Calella, Tamariu, Begur, Torroella, L'Estartit, L'Escala, Sant Pere Pescador, Roses, Cadaqués, Port de la Selva, Spear, Colera, Portbou

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Camins de Ronda – Costa Brava

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.