$0.75
Sale has ended but you can still get this app.
Download HandX Now

Description

Hand eXercises is een gebruiksvriendelijke app waarin hand-pols oefeningen voorgedaan worden die je direct mee doet. Je hoeft de oefeningen dus niet te onthouden. Het is een professioneel opgezet en goed doordacht oefenprogramma.

Het doel van de oefeningen is om de hand-pols functie zo snel en optimaal mogelijk te helpen herstellen.

Het is voor mensen die een hand-pols letsel of operatie hebben gehad. Dit kan bijvoorbeeld een gebroken pols zijn of een operatie voor het carpale tunnel syndroom. Het gaat om de groep die van de behandelaar geen oefeninstructies hebben gekregen of alleen een folder met instructies.

Op dit moment is er een oefenprogramma voor na een operatie van:
- carpale tunnel syndroom

Binnenkort volgen programma’s voor:
- gebroken pols (distale radius fractuur)
- triggerfinger (tendovaginitis stenosans)

Later volgen nog meer programma’s voor andere diagnoses
De app is ontwikkeld door een handtherapeut en een handchirurg, die beide maar al te goed weten hoe belangrijk het is voor een goede hand-polsfunctie om vroegtijdig te starten met oefenen.

Beginnen met handX is simpel:
- kies de juiste diagnose
- kies de juiste zijde (rechts of links)
- kies of je nog gips/verband om hebt

Daarna:
- wordt automatisch de juiste oefening getoond
- oefen je elke dag één of meerdere keren, je kunt gewoon mee doen met de getoonde oefeningen
- de oefening duren hooguit een paar minuten en je kunt deze overal doen
- je houdt je voortgang bij door je oefening af te vinken als je de oefening gedaan hebt Hand Exercises is an easy to use app which hand-wrist exercises occurred that you are doing right away. You do not need to remember the exercises. It is a professionally designed and well thought out exercise program.

The purpose of the exercises is to help as quickly and efficiently as possible to restore the hand-wrist function.

It is for people who have had a hand-wrist injury or surgery. For example, this may be a broken wrist or an operation for the carpal tunnel syndrome. It is about the group that received no training instructions from the practitioner or just a folder with instructions.

At present, there is an exercise program after surgery:
- Carpal tunnel syndrome

programs will follow for:
- Broken wrist (distal radius fracture)
- Trigger finger (tenosynovitis shorthand sans)

Later follow more programs for other diagnoses
The app was developed by a hand therapist and hand surgeon, both very well know how important it is for a good hand-wrist function to start early with exercise.

Begin handX is simple:
- Choose the correct diagnosis
- Choose the right side (right or left)
- Choose whether you still plaster / bandage

then:
- Automatically displays the correct exercise
- You practice one or more times every day, you can just join the exercises shown
- Exercise last only a couple of minutes and you can do it anywhere
- You keep track of your progress by checking off your exercise when you've done the exercise

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for HandX

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.