Free!
Sale has ended but you can still get this app.
Download HocVan1 Now

Description

Level ONE Dynamic Spelling Program with Descriptive Animation.
With variable setting functions for drilling practice: single vowel, word, automatic reading for next, previous and on screen writing.
Please watch our youtube videos to see different approach to our community language concerned issue.
Our development would be a solution for maintaining our mother tongue in Vietnamese community abroad.
Please explore our Sentence Drilling applications (Matching Dictation)
VIETNAMESE:
Chương trình Học Vần lớp MỘT giới thiệu dến quý vị nhu liệu tương tác với các chức năng đánh vần khác nhau kèm theo hoạt hình vui nhộn của phương pháp Tượng hình. Con em quý vị có thể tập đánh vần, luyện tai nghe hay viết theo ngay trên màn hình.
Đây là ấn bản đầy đủ cho phụ âm Đơn và Kép.
Chương trình kế tiếp lớp HAI gồm các vần thông thường; lớp BA các vần khó và ít gặp.
Chương trình LUYỆN CÂU cho các cấp cũng đã có sẵn. ( trên 600 câu mỗi lớp)
Xin quý vị theo link trong nhu liệu, ghé thăm trang nhà của trường, và có thể download một số chương trình tiêu biểu biên soạn bằng FLASH mà hiện này đẫ được ccạp nhật thành nhu liệu dùng trên ipad và Android Tablets.
Chúng tôi hy vọng các chương trình của Thế Hệ sẽ đáp ứng được nhu cầu bảo vệ tiếng nói cha ông trong cộng đồng hải ngoại.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for HocVan1

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.