Sale has ended but you can still get this app.
Download HSE.Crane Now

Description

× نرم افزار جرثقیل ارائه شده از سوی شرکت رهاورد نگاه ایمن حاصل تلاش و زحمات 4 ساله در این زمینه می باشد تا بتواند کارشناسان HSE (بهداشت ایمنی و محیط زیست) را در جلوگیری از ایجاد حوادث دلخراش توسط جرثقیل ها یاری رساند که همواره این حوادث از شدت بالایی برخوردار می باشند.
این نرم افزار به صورت بسیار گسترده ایی در ابتدا برای شرکت ها و سازمان ها طراحی شد (نسخه شرکتی) ولی با توجه به نیاز و درخواست کارشناسان و دوستان بر آن شدیم تا نسخه ایی را در اندروید تولید (نسخه تجاری) و برای استفاده شخصی کارشناسان در سایت ها و پروژه ها به بازار ارائه نماییم. قیمت نرم افزار تنها به دلیل توسعه فرهنگ مهندسی HSE این مبلغ می باشد و پس از نصب نرم افزار خواهید دانست که بهای بسیار بیشتری برای این نرم افزار باید در نظر گرفته می شد.
توضیحات و شرح عملکردها و قسمت های مختلف این نرم افزار:
1- جدول بار (Load Chart) که ظرفیت مجاز 10 نوع جرثقیل را بر اساس طول بوم و فاصله بار در اختیار کاربر قرار می دهد.
2- محاسبه مساحت لازم برای زیر جک های تعادلی و تراورز گذاری برای زمین های مختلف از جمله سنگ سخت و خاک رس فشرده و یا آسفالت و ماسه روان و ...
3- محاسبه حریم عملیات باربرداری و حریم عبور جرثقیل در مجاورت خطوط برقدار.
4- ظرفیت مجاز کاری برای سیم بکسل های EIPS بسته به نوع بستن بار که مستقیم باشد و یا خفت (شال گردنی) و یا سبدی (بسکتی).
5- مشخص نمودن ظرفیت مجاز باربرداری بسته به ضخامت زنجیر و نوع قرار گرفتن آن.
6- تسمه های گرد و ظرفیت مجاز بسته به نوع و رنگ ها.
7- بلت های نایلونی و تناژ مجاز باربرداری آن ها.
8- شگل های پیچی و WLL های آن ها (Working Load Limit) بر اساس قطر شگل و پین آنها.
9- محاسبه زوایه های مختلف بستن اسلینگ ها و میزان تنش وارد شده به هر اسلینگ.
10- بازرسی و شرایط آن طبق ASME B30.9 برای تمام اسلینگ ها با رسم شکل.

××× جهت سفارش نسخه شرکتی برای موسسه و سازمان و شرکت خود و سفارشی سازی و بومی سازی نرم افزار بسته به نوع جرثقیل ها و ساید بوم های موجود (این شرکت نرم افزار جدول بار حداقل 700 دستگاه مخلتف را دارا می باشد) و تجهیزات باربرداری از قبیل بلت و سیم بکسل و زنجیر و شگل و ... می توانید عبارت "قرارداد جرثقیل" را به سامانه 30002828556677 پیامک نمایید و یا با ایمیل info@rnihse.ir ارتباط برقرار نمایید.

× در نسخه تجاری محاسبه زوایا در 6 زاویه مختلف 10 و 30 و 45 و 60 و 75 و 90 صورت می پذیرد و در نسخه شرکتی از صفر تا 90 درجه با واحد های 5 تایی در دسترس می باشد و زوایه یاب اتوماتیک و ... را دارا می باشد.
- لطفا با نظرات خود در قسمت نظر دهید ما را با پیشنهادات و انتقادات سازنده یاری نماید.

*** برای آشنایی بیشتر قبل از خرید و رضایت شما به لینک زیر مراجعه نمایید و تصاویری از تمام قسمت های برنامه قرار داده شده است البته به دلیل عدم لطمه به حق ناشر بخشی از آن ارایه گردیده است. با امید رضایت شما دوستان و همکاران گرامی
لینک دمو: www.rnihse.ir/download/democrane.pdf× Software crane provided by RAHAVARD look at the work and efforts of 4-year-old safe to experts in the field HSE (Health, Safety and Environment) in the prevention of tragic events that have contributed to these events by crane the intensity will be high.
This application is very wide at first was designed for companies and organizations (corporate version), but according to the needs and requests of experts and friends, we decided to copy on the Android production (commercial version) and for personal use Experts on offer and projects to market. The price of the software engineering culture HSE This amount is only due after installing the software, you will know that cost a lot more to this application must be considered.
Explain the various functions of the software:
1. Table load (Load Chart) authorized capacity 10 cranes during the boom and are based on the user's time.
2. Calculate the area under the jack for balance and invest for the Travers, including hard rock and compacted clay or asphalt and sand smooth and ...
3. Calculate the unloading operations and Privacy Policy crane passing in the vicinity of energized lines.
4. The rated capacity of EIPS rope work, depending on the closing time directly or degrading (Scarf) or a basket (basketball).
5. determine the permissible lifting capacity depending on the thickness of the chain and its location.
6. round belts and rated capacity depending on the type and color.
7. nylon belt and authorized tonnage unloaded them.
8. Shgl their caps and WLL (Working Load Limit) based on the diameter and pin them Shgl.
9. calculate different angle close to each sling slings and stress.
10. Inspection and conditions for all slings by drawing shapes according to ASME B30.9.

××× in order for the institution and the corporate version of its enterprise software customization and localization depending on the type and side-boom cranes available (at least 700 times the company's software is capable backgrounds) and equipment such as unloading belt and rope and chain and Shgl and ... can the phrase "contract crane" to the system 30002828556677 or e-mail messages, and communicate info@rnihse.ir.

× The commercial version calculates the angles at different angles 10, 30, 45, 60, 6, 75 and 90 is done and the corporate version of zero to 90 ° C with 5 units each are available and automatic detection angle and ... is capable.
- Please leave your comments in the comment assist us with suggestions and constructive criticism.

*** For more information, visit the link below to buy your consent and images from all parts of the program is the lack of prejudice to the right publisher is part of it. Hope you satisfied with friends and colleagues
Demo link: www.rnihse.ir/download/democrane.pdf

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for HSE.Crane

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.