$8.99
Sale has ended but you can still get this app.
Download Italia gastronominen sanakirja Now

Description

Kattava Italia-Suomi gastronominen sanakirja Andreo ja Katrina Larsenilta.

Italiassa ruokaa ja juomaa rakastetaan ja kunnioitetaan, mutta italian enogastronominen terminologia on laaja ja monipuolinen, ja useimpia paikallisia nimiä ja termejä ei löydy parhaistakaan sanakirjoista. Tämä sanakirja kompensoi tätä puutetta sisältäen ruoka-, raaka-aine- ja ruoanlaittotermejä sekä termit liittyen viineihin ja muihin juomiin. Tämä sovellus valottaa myös termien taustoja ja historiaa. Huolimatta siitä, että italialainen ruoka on jo itsessään nautinto, intellektuelli ja sivistynyt gastronomi arvostaa tarkempaa käsitystä ruostaan ja juomastaan.

Tämä sanakirja on välttämätön sekä ammattilaiselle että innostuneelle amatöörille, joka haluaa tutkia italialaisia ravintoloita ja toreja tai opiskella italialaisia keittokirjoja. Comprehensive Italian-Finnish Dictionary gastronomic Andreo and Katrina Larsen.

In Italy food and drink are loved and respected, but the Italian enogastronominen terminology is wide and varied, and most of the local names and terms are not found in even the best dictionaries. This dictionary makes up for this deficiency, including food, raw materials and cooking terms and the terms related to wine and other beverages. This application also sheds light on the terms of backgrounds and history. Despite the fact that Italian food is in itself a pleasure, intellectual and civilized gastronome appreciates a more detailed understanding of ruostaan ​​and they drink.

This dictionary is necessary for both professionals and enthusiastic amateurs, who wants to study Italian restaurants and markets, or studying Italian cookbooks.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Italia gastronominen sanakirja

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.