Sale has ended but you can still get this app.
Download Kaloridagboka Now

Description

Velkommen til kaloridagboka. Her kan du finne informasjon om kalori- og næringsinnhold med fordeling av disse (protein, fett og karbohydrater) for tusenvis av norske, svenske og danske matvarer.

Skal du slanke deg eller få kontroll på vekten så er dette verktøyet for deg. Slanking har aldri vært enklere. Det handler tross alt bare om hva man får i seg og hva man forbruker.

Før kaloridagbok, treningsdagbok og lagre og bruk egne oppskrifter. Regn ut BMR. Før opp vekt og livvidde og se grafisk utvikling. Bruk GPS-tracking for å kalkuler kalorier når du er ute og spaserer, jogger eller går på fjelltur. Du kan også koble deg til din personlige trener slik at han kan se din progresjon. App'en finnes som gratisversjon (reklamefinansiert) og en versjon uten reklame (engangspris på 50,-). Kaloridagboka er 100% norskutviklet.

Welcome to calorie diary. Here you can find information about the calorie and nutrient content of distribution of these (protein, fat and carbohydrates) for thousands of Norwegian, Swedish and Danish foods.

Are you going to lose weight or control your weight then this is the tool for you. Dieting has never been easier. It's really all about what you are eating and what you consume.

Before calorie diary, exercise diary and save and use their own recipes. Calculate your BMR. Before the weight and waist circumference and view graphical development. Use GPS tracking to calculate calories when you are out walking, jogging or hiking. You can also connect to your personal trainer so that he can see your progress. The app is available as free version (ad-funded) and a version without advertising (single price of 50, -). The calorie diary is 100% Norwegian developed.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Kaloridagboka

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.