Sale has ended but you can still get this app.
Download Kom ud af depression Now

Description

Bliver du til tider nedtrykt, depressiv og har svært ved at se muligheder og det positive i hverdagen? Så er der hjælp at hente til at give slip på depression og til at finde nye muligheder, glæde og energi.

Depression er en negativ mental tilstand som tager over for de logiske tanker, gør ting uklare, får dig til at blive nedtrykt og usikker på dig selv. Depression kan være svær at bryde uden den rette hjælp - og her er den hjælp du har brug for til at omprogrammere dine depressive tanker til nye glade, positive tanker - som kan åbne for nye muligheder og positive oplevelser i hverdagen.


Hypnosen mod depression hjælper dig automatisk:

- Kom ud af depression er en simpel og enkel måde at fjerne den depressive sky fra dine tanker
- Du får hjælp til at se nye muligheder og fjerne depression
- Du får en forklaring af hvordan depression påvirker dig - og hvad du kan gøre ved det. Og så får du hjælpen til at gøre det.


Depression tager energien fra mange mennesker, der er ingen grund til at lade den blive ved med at have kontrollen.

Lad ikke din hjerne blive styret af depressive tanker længere, gør dig selv fri og find en fornyet glæde over livet, dagligdagen og det du oplever. Investér i din egen fremtid og glæde med Kom ud af depression hypnosen.

Lyt til den dagligt i en periode, indtil du begynder at lægge mærke til at dine tanker og mønstre løsnes. Derefter kan du lytte til hypnosen når du føler behov for et positivt input og lidt ekstra hjælp i hverdagen.

Husk at hypnosen skal lyttes til med lukkede øjne for at få det bedste resultat. Og du må ikke køre bil eller lave noget andet der kræver din koncentration mens du lytter.

Are you sometimes sad, depressed and have difficulty seeing opportunities and the positive in everyday life? So are there to help you to let go of depression and to find new opportunities, joy and energy.

Depression is a negative mental state which takes over the logical thoughts, makes things unclear, causes you to become depressed and unsure of yourself. Depression can be difficult to break without the right help - and here is the help you need to reprogram your depressive thoughts to the new happy, positive thoughts - which can open up new opportunities and positive experiences in everyday life.


Hypnosis for depression helps you automatically:

- Get out of depression is a simple and easy way to remove the depressive cloud from your thoughts
- It helps you to see new opportunities and eliminate depression
- You get an explanation of how depression affects you - and what you can do about it. And then you get help to do it.


Depression takes energy from many people, there is no reason to let it continue to be in control.

Do not let your mind be controlled by depressive thoughts longer, free yourself and find a renewed joy in life, everyday life and what you experience. Invest in your own future and happiness to come out of depression hypnosis.

Listen to it daily for a period until you start to notice that your thoughts and patterns loosened. You can then listen to trance when you feel the need for a positive input and a little extra help in everyday life.

Remember that hypnosis must be listened to with your eyes closed to get the best result. And you must not drive or do anything that requires your concentration while listening.

You are allowed to use this product only within the laws of your country/region. SharewareOnSale and its staff are not responsible for any illegal activity. We did not develop this product; if you have an issue with this product, contact the developer. This product is offered "as is" without express or implied or any other type of warranty. The description of this product on this page is not a recommendation, endorsement, or review; it is a marketing description, written by the developer. The quality and performance of this product is without guarantee. Download or use at your own risk. If you don't feel comfortable with this product, then don't download it.

You May Like


Reviews for Kom ud af depression

There are no reviews yet.

Submit Your Review

This is for reviews only. If you want to post suggestions or comments, ask questions, or need help, please post in the discussion forum.